Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa

DSpace Repository

Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa
Author Montesino, Norma ; Thor, Malin
Date 2010
Link http://www.vr.se/tvarsnittjoel/tvarsnitt/huvudmeny/nummer210/essaforestallningarkringflyktingarsarbetsformagaochohaessaa.4.433545e51358811c242b7e.html (external link to publication)
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Tvärsnitt;2
ISSN 0348-7997
Pages 46-47
Language swe (iso)
Subject flyktingmottagning
ohälsa
arbetsförmåga
flyktingpolitik
välfärdsstat
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics