Algebrasvårigheter för gymnasieelever

DSpace Repository

Algebrasvårigheter för gymnasieelever

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Algebrasvårigheter för gymnasieelever
Author(s) Hussain, Heba ; Hussain, Heba
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka elevernas algebraiska svårigheter som de när de arbetar med algebraiska uttryck, samt att undersöka deras förståelse kring algebraiska bokstavssymboler. För att få svar på detta fick 105 gymnasieelever, som läser Matematik A eller Matematik 1c, göra ett skriftlig algebratest. Resultaten visar att eleverna har svårigheter och uppvisar olika förståelse för de algebraiska bokstavssymbolerna, såsom tolkning av bokstavssymboler i uttrycket och hantering av operationer för olika bokstäver som förekommer i ett uttryck. Detta kan exempelvis bero på om eleverna hanterar symbolerna som process eller som objekt. Slutsatsen är att lärarna måste visa skillnaderna bokstavssymbolerna i olika sammanhang såsom bokstavssymboler som okänd tal och som generellt tal för elever och tydliggöra betydelsen av bokstavsymbolerna som kommer i kontexten genom att peka på deras olika betydelser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) Algerbra
problem
kunskap
utbildning
lösnings strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/14550 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics