Fler kvinnor till transportprogrammet

DSpace Repository

Fler kvinnor till transportprogrammet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fler kvinnor till transportprogrammet
Author(s) Fälth, Kenny
Date 2004
Swedish abstract
Varför är det så få kvinnliga lastbilsförare? Denna fråga ställde jag mig själv, när jag konstatera att det inte fanns några kvinnliga elever på transportgrenen i den gymnasieskola som jag arbetar på. Vi kanske gör fel på transportskolorna, eftersom inte de kvinnliga eleverna hittar till oss. För att skaffa mig en bild av hur det har gått för andra kvinnor som arbetar inom åkeribranschen, sökte jag hjälp av företaget UVS AB. Ett företag som bl.a. har två friskolor som utbildar yrkesförare. Av dem fick jag ett antal kvinnliga namn som jag har ringt och intervjuat. Utav deras svar kunde jag konstatera att vara en kvinna i åkeribranschen är tufft, men att de kvinnor som är i den trivs och rekommenderar andra kvinnor att börja som yrkesförare. Jag fick också klart för mig att branschen har mycket att göra om man vill ha in kvinnan i den. En bra samverkan mellan branschen och gymnasieskolan kanske kan få fler kvinnor att söka transportlinjen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Fordonsprogram
jämställdhetslag
yrkesförare
åkeribransch
Handle http://hdl.handle.net/2043/1458 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics