Student Essays / Mänskliga rättigheter

DSpace Repository

Student Essays / Mänskliga rättigheter

 

Recent Submissions

 • Barns rätt att hävda sina rättigheter i Sverige - En argumentationsan... fulltext
  Mannheimer, Clara : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2015) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Könsbaserat våld och mänskliga rättigheter - en kvalitativ studie av ... fulltext
  Magnusson, Sanna : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2015) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • God has forgotten about us Roma- a qualitative study of the Romanian ... fulltext
  Friberg Jonsson, Olga : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2015) 1-year master
  STUDENT ESSAY
 • The Grey Areas of Refugee Protection: The legal and political dimensi... fulltext
  Scott Ochsner, Sarah : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2015) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • A sexually violent predator - a rupture in U.S criminal punishment; a... fulltext
  Ida Hillerup, Hansen : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2014) bachelor
  STUDENT ESSAY

View more