MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Student Essays / Omvårdnad, uppdragsutbildning by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Student Essays / Omvårdnad, uppdragsutbildning by Issue Date

Sort by: Order: Results:

  • Psykiatrisjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsforskning fulltext
    Björkgren, Lena; Chatziapostolou, Anna-Maria : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2005) STUDENT ESSAY
  • Preoperativ information till föräldrar - Hur påverkar den? fulltext
    Anheden, Jaana; Johansson, Charlotta : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2005) STUDENT ESSAY
  • Bevarande av barns och föräldrars värdighet inom barnsjukvård fulltext
    Tholander, Ingrid : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2005) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Patienters uppfattning av "Drop-in" på en röntgenavdelning, en kvanti... fulltext
    Iwars, Per-Olof : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2006) STUDENT ESSAY
  • "Greta är så ilsken nuförtiden" fulltext
    Nord, Agneta; Cestrone Nyman, Birgitta : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2006) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Närståendes behov av stöd fulltext
    Book, Ulrika; Kjellman, Eva-Christin : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) STUDENT ESSAY
  • Händer - Rena verktyg i vården fulltext
    Palm, Benjamin; Stamer, Birger : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • AFASI En litteraturstudie om kommunikation vid afasi orsakad av stroke fulltext
    Jönsson, Jessica; Persson, Therése : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2007) STUDENT ESSAY
  • Hot och Våld i somatisk vård fulltext
    Båth, Helena; Nilsson, Marita : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Omvårdnad vid Hjärtsvikt fulltext
    Von Gertten, Camilla; Ståhl, Malin : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) STUDENT ESSAY
  • Rapporteringssystem och patientsäkerhet fulltext
    Hamnes, Therese; Karlsson, Ulrika : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnads... fulltext
    Baldetorp, Eva; Hellman, Anna : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2007) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C fulltext
    Forsberg, Anette; Kjällquist-Petrisi, Anna : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Sjuksköterskans stöd till patienter med akut hjärtinfarkt fulltext
    Mårtensson, Elisabeth; Svahn, Agneta : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Föräldrars upplevelser inför sitt barns hjärtransplantation fulltext
    Ivholt, Ralf; Jönsson, Eva : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2008) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Sugteknik i endotrakealtub och trakealkanyl fulltext
    Jonsson, Anna; Nordh, Anna-Karin : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2008) STUDENT ESSAY
  • Sjuk humor. En litteraturstudie om humorns betydelse i omvårdnaden fulltext
    Hedberg, Susanne; Winnow, Anette : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2008) STUDENT ESSAY
  • Livskvalitet efter rekonstruktion av bröstet fulltext
    Berkien, Anna-Karin; Mulder, Lise-lotte : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2008) bachelor
    STUDENT ESSAY
  • Omvårdnadsåtgärder för att minska alkoholexponerade graviditeter - En... fulltext
    Eweström, Anne-Marie; Selmer, Marie-Louise : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2008) STUDENT ESSAY
  • Abort, ett självklart val? fulltext
    Sjöberg, Louise; Mörk, Annette : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2008) STUDENT ESSAY

Search


Browse

My Account