Föder framgång framgång?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Föder framgång framgång?
Author(s) Gersne, Per
Date 2006
English abstract
not available in english
Swedish abstract
Syftet har varit att undersöka om faktorerna framgång och beröm påverkar skolelevers testresultat. Dessa faktorer förväntas påverka elevers självförtroende. Påverkas elever med sämre självförtroende i större grad av dessa faktorer än elever med normalt eller stort självförtroende? För att undersöka detta har jag låtit elever i några fjärde och femteklasser genomföra tre matematikliknande test. Respondenterna har delats in i halvor och givits olika förutsättningar för att genomföra testen. Testresultaten har sedan rättats och jämförts.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) självförtroende, självbild, framgång, beröm
Handle http://hdl.handle.net/2043/2360 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics