MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Student Essays / Omvårdnad by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Student Essays / Omvårdnad by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Palliativ vård i livets slut fulltext
  Becker, Marie : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2007) 1-year master
  STUDENT ESSAY
 • "Ett gott skratt förlänger livet" fulltext
  Svensson Amélie, Astrid Aspe : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2008) STUDENT ESSAY
 • UNDERVISNING I EGENVÅRD VID KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM fulltext fulltext
  Nilsson, Elisabeth (2008) 1-year master
  STUDENT ESSAY
 • Kompetenskort via nätbaserad inlärning - utvärdering av ett vårdutvec... fulltext
  Aho, Anna-Carin; Rosvall, Annica : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) 1-year master
  STUDENT ESSAY
 • När det oväntade inträffar; en litteraturstudie om vårdpersonals uppl... fulltext
  Malmgren, Philip; Rang, Anna : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Nurses' Daily work at Dordrecht Provincially Adided Hospital - a fiel... fulltext
  Fritzon, Lotta : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • And here we are allowed to do it - An ethnographic field study about ... fulltext
  Schaepe, Christiane : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • I vilken utsträckning informerar sjuksköterskan om livsstilsfaktorer? fulltext
  Catic, Edina; Dizdarevic, Mehdina : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) STUDENT ESSAY
 • ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND ME... fulltext
  QWICK SCHÖNHERR, ROSE-MARIE : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) 1-year master
  STUDENT ESSAY
 • SE MIG, HÖR MIG, RÖR VID MIG - En litteraturstudie om hiv-positiva/ai... fulltext
  Nilsson, Jenny; Yu, Diana : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Healthcare seeking behaviour when suspecting malaria. An ethnographic... fulltext
  Bagewitz, Astrid : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Varje familj är unik. Sjuksköterskors föreställningar om och erfarenh... fulltext
  Berglund, Josefin; Modigh, Sara : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Fysisk aktivitet som fallprevention i särskilt boende - en litteratur... fulltext
  Bergman, Anna : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) STUDENT ESSAY
 • Kommunikation i livets slut - En litteraturstudie om sjuksköterskans ... fulltext
  Johansson, Sara; Skarland, Malin : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Malnutrition i fokus fulltext
  Larsson, Ingela; Ström, Annie : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litte... fulltext
  Karlsson, Jeanette; Kramer, Matilda : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat ti... fulltext
  Beckman, Jeannette; Nilsson, Maria : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • VAC-behandling på öppna bukar - En enkätstudie som belyser för- och n... fulltext
  Andersson, Susanne; Jönsson, Jennifer : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2009) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Preoperativa förutsättningar och postoperativ smärta efter hysterektomi fulltext
  Andréasson, Marliese (2009) 1-year master
  STUDENT ESSAY
 • Skiftesrapport - En empirisk studie om sjuksköterskors upplevda förde... fulltext
  Ståhl, Linda; Torkelsson, Ella : Malmö högskola/Hälsa och samhälle (2010) bachelor
  STUDENT ESSAY

Search


Browse

My Account