Library

DSpace Repository

Library

Recent Submissions

 • Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontex... fulltext fulltext fulltext fulltext
  Kjellberg, Sara; Ericson, Kristina; Karlsson, Linda; Olsson, Carina; Tapia Lagunas, Pablo; Tornbjer, Eva; Vall, Martina : Högskolan i Borås (2016)
 • Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktor... fulltext
  Kjellberg, Sara; Tapia Lagunas, Pablo; Ericson, Kristina; Karlsson, Linda; Olsson, Carina; Persson, Kristin; Tornbjer, Eva; Vall, Martina (2016)
 • Institutionella arkiv som en ny typ av samling fulltext
  Kjellberg, Sara; Francke, Helena; Svensson, Aina; Ericsson, Urban (2015)
 • Selektion, förvärv och tillgängliggörande av open access-resurser fulltext
  Ericson Lagerås, Karin : Orkanenbiblioteket, Malmö högskola (2015) REPORT
 • Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekomm... fulltext
  Fransson, Jonas; du Toit, Madeleine; Tapia Lagunas, Pablo; Kjellberg, Sara : Malmö högskolas bibliotek (2016) REPORT

View more