BUS Children Youth Society

DSpace Repository

BUS Children Youth Society

Recent Submissions

 • Utbildning och minoriteter
  Axelsson, Thom; Brantefors, Lotta; Elenius, Lars 
  Book chapter in Utbildningshistoria : en introduktion : Studentlitteratur (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Assimilering eller mångkulturell inkorporering? : nyanlända elever i ...
  Axelsson, Thom 
  Journal article in Barn : nytt fra forskning om barn i Norge;2 : Norsk senter for barneforskning (NOSEB) (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Bedömning och dokumentation i förskola fulltext
  Vallberg Roth, Ann-Christine 
  Book chapter in Delrapport från SKOLFORSK-projektet : Förskola Tidig intervention; : Vetenskapsrådet 
  Delrapport från SKOLFORSK-projektet; (2015)

  https://publikationer.vr.se/produkt/forskola-tidig-intervention/ (external link to publication)
  BOOK CHAPTER
 • Nu ska vi rappa : hiphop i samhälle och skola
  Söderman, Johan 
  Book chapter in Perspektiv på populärmusik och skola : Studentlitteratur (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Mathematics Didactic Contracts in Swedish Preschools fulltext
  Delacour, Laurence (2012)
  12th International Congress on Mathematical Education, COEX, Seoul Korea. 8-15 July 2012
  conference
  PAPER

View more