MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing BUS Children Youth Society by Issue Date

DSpace Repository

Browsing BUS Children Youth Society by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Självmord i teorin : en analys av olika forskares tolkning av självmord
  Axelsson, Thom; Brusman, Mats : Linköpings univ. Enheten för historia 
  Socialhistoria i Linköping;11 (2000)
  BOOK
 • Möten som formar : interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger o... fulltext
  Månsson, Annika : Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, Malmö 
  Studia psychologica et paedagogica. Series altera;147 (2000)

  Med sammanfattning på engelska.
  DOCTORAL
  THESIS
 • Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt t...
  Vallberg Roth, Ann-Christine 
  Journal article in Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 6 : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet (2001)
  ARTICLE
 • Teachers' lives and work in a cultural and historical context. Reflec... fulltext
  Malm, Birgitte (2002)
  Paper presented at the World Education Fellowship 41st International Conference, Sun City, South Africa, 22-27 April 2001.
  conference
  PAPER
 • Det är ju ett annat jobb : Förskollärare, grundskollärare och lärarst...
  Persson, Sven; Tallberg Broman, Ingegerd 
  Journal article in Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 7 : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet (2002)
  ARTICLE
 • Som man frågar får man svar: Att formulera en fråga fulltext
  Axelsson, Thom 
  Book chapter in Från målbeskrivning till kunskapskontroll : Linköpings universitet 
  CUL-rapporter 8; (2003)
  BOOK CHAPTER
 • Individual developmental and educational plans for young children
  Vallberg Roth, Ann-Christine; de Jong, Marjanna; Månsson, Annika (2003)
  NFPF konferens - nordisk förening vid pedagogisk forskning; 6-9/3 2003 in Copenhagen
  conference
  PAPER
 • Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers ref...
  Malm, Birgitte : School of Education, Malmö University 
  Malmö Studies in Educational Sciences;5 Avhandlingar från Lärarutbildningen vid Malmö högskola;5 (2003)
  DOCTORAL
  THESIS
 • How Hip-Hop Musicians Learn : Strategies in informal creative music m...
  Söderman, Johan; Folkestad, Göran 
  Journal article in Music Education Research;3 : Taylor & Francis (2004)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet fulltext
  Tullgren, Charlotte : Lärarutbildningen, Malmö högskola 
  Malmö Studies in Educational Sciences;10 (2004)
  DOCTORAL
  THESIS
 • Bridging the fields of drama and conflict management - Empowering stu... fulltext
  Löfgren, Horst; Malm, Birgitte; Malmö University. School of Teacher Education : DRACON International (2005) BOOK
 • Time matters. High school pupils about temporal conditions in school fulltext
  Balldin, Jutta (2005)
  Childhoods 2005, Oslo University
  peer-reviewed
  conference
  PAPER
 • Rummets magt og magten over rummet.
  de Jong, Marjanna 
  Book chapter in Arkitektur, krop og læring : Hans Reitzels Forlag (2005)
  BOOK CHAPTER
 • Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisn...
  Bergman, Lotta 
  Conference paper in Konferens: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden : Linköping Electronic Conference Proceedings (2005)
  conference
  PAPER
 • Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox? fulltext fulltext fulltext
  Ljungberg, Caroline : IMER, Malmö högskola / Tema Etnicitet, Linköpings universitet 
  Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations;nr 4 Linköping Studies in Art and Science;nr 359 (2005)
  DOCTORAL
  THESIS
 • Chefsrekrytering i Malmö stad. En fallstudie om kompetens, mångfald o...
  Broomé, Per; Ljungberg, Caroline; Rönnqvist, Sofia; Schölin, Tobias : Integrationsverket 
  Integrationsverkets skriftserie;VII (2006)
  REPORT
 • Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudi... fulltext fulltext
  Lutz, Kristian : Malmö Högskola 
  Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;2 (2006)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Migration och professioner i förändring fulltext
  Björngren Cuadra, Carin; Lill, Linda; Schölin, Tobias; Ljungberg, Caroline; Hydén, Sophie : Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, Malmö högskola 
  New Perspectives on Professions;1 (2006)
  BOOK
 • Early Childhood Curricula in Sweden from the 1850s to the present
  Vallberg Roth, Ann-Christine 
  Journal article in International journal of Early childhood;1 : Springer (2006)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE

Search


Browse

My Account