MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /LS BUS by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /LS BUS by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Självmord i teorin : en analys av olika forskares tolkning av självmord
  Axelsson, Thom; Brusman, Mats : Linköpings univ. Enheten för historia 
  Socialhistoria i Linköping;11 (2000)
  BOOK
 • Som man frågar får man svar: Att formulera en fråga fulltext
  Axelsson, Thom 
  Book chapter in Från målbeskrivning till kunskapskontroll : Linköpings universitet 
  CUL-rapporter 8; (2003)
  BOOK CHAPTER
 • Bridging the fields of drama and conflict management - Empowering stu... fulltext
  Löfgren, Horst; Malm, Birgitte; Malmö University. School of Teacher Education : DRACON International (2005) BOOK
 • Rummets magt og magten over rummet.
  de Jong, Marjanna 
  Book chapter in Arkitektur, krop og læring : Hans Reitzels Forlag (2005)
  BOOK CHAPTER
 • Migration och professioner i förändring fulltext
  Björngren Cuadra, Carin; Lill, Linda; Schölin, Tobias; Ljungberg, Caroline; Hydén, Sophie : Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, Malmö högskola 
  New Perspectives on Professions;1 (2006)
  BOOK
 • Kulturell tid och individuella rytmer: Gymnasieelever om tidens pedag... fulltext
  Balldin, Jutta : Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen (2006) DOCTORAL
  THESIS
 • Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data : m... fulltext fulltext fulltext
  Löfgren, Horst : Malmö högskola, Lärarutbildningen (2006)
  Tillhörande bilagor : Lösningar med kommentarer till övningsuppgifter samt Resultat för det svenska stickprovet i den internationella undersökningen "IEA-Written Composition" (SPSS-fil).
  BOOK
 • Tattarna och deras begåvning. Tekniker för styrning under det tidiga ...
  Axelsson, Thom 
  Book chapter in Att rätt förfoga över tingen. Historiska studier av styrning och maktutövning : Opuscula Historica Upsaliensia 34 (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Klassen som Gud glömde: Hur man förebygger och åtgärdar oro och konfl...
  Lelinge, Balli; Ekstrand, Gudrun : Gleerups (2007) BOOK
 • Skolans förändrade rum, institutionsautonomi och barns platser. En di... fulltext
  Balldin, Jutta 
  Book chapter in Pedagogiken i kulturen. Uttolkningar och exempel. : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser
  de Jong, Marjanna 
  Book chapter in Inne & ute i Malmö. Studier av urbana förändringsprocesser : Malmö högskola, Institutionen för urbana studier (2008)
  BOOK CHAPTER
 • "Ingen lyssnar på rap som en rappare gör". Tolkningsrepertoarer, iden...
  Söderman, Johan 
  Book chapter in Hiphop i Skandinavien : Aarhus Universitetsforlag (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Från färäldrars ensamrätt till föräldrars delaktighet. Om förskolan s...
  Tallberg Broman, Ingegerd 
  Book chapter in Barn, barndom och föräldraskap : Carlsson (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Någonstans mellan sjukt och friskt : Det psykopatiska barnet och psyk...
  Axelsson, Thom 
  Book chapter in Historien, barnen och barndomarna : vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin : Linköpings universitet (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Unga, hiphop och lärande
  Söderman, Johan 
  Book chapter in Ungdomskulturer : Gleerups (2009)
  BOOK CHAPTER
 • I förbjuden körriktning. Cykling, rockmusik, förbrytarbiografier
  Nilsson, Fredrik 
  Book chapter in ETN : HOJ
  Etn : etnologisk skriftserie;6 (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Legitimitetssträvanden i svensk polisutbildning
  Hydén, Sophie; Ljungberg, Caroline 
  Book chapter in Kunskapsbehov och nya kompetenser : professioner i förhandling : Santérus Academic Press (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Från föräldrars ensamrätt till föräldrars deltagande
  Tallberg Broman, Ingegerd 
  Book chapter in Barn, barndom och föräldraskap : Carlssons (2009)
  BOOK CHAPTER

Search


Browse

My Account