Reports /LS BUS

DSpace Repository

Reports /LS BUS

 

Recent Submissions

 • Lärares förtrogenhet med betygssättning fulltext
  Vallberg Roth, Ann-Chistine; Gunnemyr, Per; Londos, Mikael; Lundahl, Bo : Lärande och samhälle, Malmö högskola (2016) REPORT
 • Delstudie 4 : pedagogiska relationer i förskolan fulltext
  Persson, Sven 
  in Delrapport från SKOLFORSK-projektet : förskola tidig intervention : Vetenskapsrådet 
  Vetenskapsrådets rapporter; (2015)
 • En likvärdig förskola för alla barn : innebörder och indikatorer fulltext
  Persson, Sven : Vetenskapsrådet (2015) REPORT
 • Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i... fulltext
  Kløveager Nielsen, Trine; Bjørnøy Sommersel, Hanna; Tiftikci, Neriman; Vestergaard, Stinna; Søgaard Larsen, Michael; Ellegaard, Tomas; Kampmann, Jan; Moser, Thomas; Persson, Sven; Ploug, Niels : Danish Clearinghouse for Educational Research 
  Clearinghouse-forskningsserien;19 (2014)
  REPORT
 • Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa fulltext
  Persson, Sven : Malmö stad (2013) REPORT

View more