Reports /LS BUS

DSpace Repository

Reports /LS BUS

 

Recent Submissions

 • Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa fulltext
  Persson, Sven : Malmö stad, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (2012) REPORT
 • Barns och ungas utbildning i ett segregerat samhälle : mångfald och m...
  Axelsson, Thom : Vetenskapsrådet 
  Vetenskapsrådets rapportserie; (2014)
  REPORT
 • Barndom, lärande och ämnesdidaktik - en forskarskola : forskarskola -... fulltext
  Dahlbeck, Johan; Hermansson, Carina; Holmberg, Ylva; Jonsson, Agneta; Stenliden, Linnea; Thulin, Susanne; Ärlemalm-Hagsér, Eva; Tallberg Broman, Ingegerd 
  Book chapter in Resultatdialog;2013 : Vetenskapsrådet 
  Vetenskapsrådets rapportserie;4 (2013)

  Denna rapport innehåller populärvetenskapliga artiklar om ett tjugotal forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet. Projekten presenteras även på konferensen Resultatdialog 2013 som är ett forum för alla som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning.
  BOOK CHAPTER
 • Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene : en utvärdering efter ha... fulltext
  Gustafsson, Christina; Tallberg Broman, Ingegerd : Norskt Forskningsråd, Divisjon for samfunn og helse (2013) REPORT
 • Nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i f... fulltext
  Vallberg Roth, Ann-Christine : Nordiska Ministerrådet (2013) REPORT

View more