MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing KSM Culture, Languages and Media by Issue Date

DSpace Repository

Browsing KSM Culture, Languages and Media by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Nedslag i lyssnandets historia fulltext
  Adelmann, Kent 
  Book chapter in Tors bok : vänbok till Tor G Hultman : svenska med didaktisk inriktning : Institutionen för ämnesmetodik och ämnesteori samt regionalt utvecklingscentrum, Lärarhögskolan i Malmö (1998)
  BOOK CHAPTER
 • Sister Alice and the Brothers Grimm
  Sundmark, Björn 
  Journal article in The Carrollian : the Lewis Carroll journal; : Lewis Carroll Society (1998)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Varför hålla käft när man kan hålla låda?
  Adelmann, Kent (1998)
  OFTI 16, 24-25/9 1998
  conference
  PAPER
 • Musik – ett estetiskt ämne i lärarutbildningen fulltext
  Nilsson, Bo; Törnquist, Els-Mari 
  Journal article in Praktik och teori;3 : Malmö Högskola (1999)
  ARTICLE
 • Lyssnar man annorlunda om man har ett intertextuellt beteende?
  Adelmann, Kent (1999)
  OFTI 17, 23-24/9 1999
  conference
  PAPER
 • Lyssnarens lyssnande intertextualitet och repertoar: Lyssnarperspekti... fulltext
  Adelmann, Kent : Malmö Högskola, Lärarutbildningen 
  Rapporter om utbildning;2 (2000)
  REPORT
 • Retoriken ger synliga elever : tema: retorik i skolan.
  Olsson Jers, Cecilia 
  Journal article in Retorikmagasinet;6 : Rhetor förlag (2000)
  ARTICLE
 • Skapande föreställning : elevers uppfattningar av arbetet i ett musik...
  Törnquist, Els-Mari : Malmö Academy of Music Musikhögskolan, Malmö 
  Musikpedagogik - Forskning och utveckling;7 (2000)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000: gymnasisters läsför...
  Lundin, Katarina; Zola Christensen, Robert 
  Nordlund;22:1 (2001)
  BOOK
 • Listening and referring to voices : students' repertory in educationa... fulltext
  Adelmann, Kent 
  Journal article in International Journal of Listening;1 : Taylor & Francis (2001)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • All läsa aktivt, kreativt och kritiskt
  Lundahl, Bo 
  Book chapter in Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning : Skolverket Liber (2001)
  BOOK CHAPTER
 • Att lyssna till röster : ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt... fulltext
  Adelmann, Kent : Forskarutbildningen i svenska med didaktisk inriktning, Området för lärarutbildning, Malmö högskola 
  Avhandlingar från Lärarutbildningen vid Malmö högskola;4 (2002)
  DOCTORAL
  THESIS
 • Texten, människan och maskinen: så förändras vetenskapliga domäner fulltext
  Elmfeldt, Johan 
  Journal article in Tidskrift för litteraturvetenskap;3 : Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap (2002)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Mediacy - Exploring Hypertextuality fulltext
  Elmfeldt, Johan (2002)
  Internet Research 3.0: NET/WORK/THEORY Association of Internet Researchers, Maastricht October 13-16 2002
  conference
  PAPER
 • Språkattityder i Sverige fulltext
  Nygård, Pia 
  Book chapter in Mål i mun : förslag till handlingsprogram för svenska språket : betänkande. Bilaga till betänkande av kommittén för svenska språket. : Fritzes offentliga publikationer 
  Statens offentliga utredningar;2002:27 (2002)
  BOOK CHAPTER
 • För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning
  Ulfgard, Maria : B. Wahlström 
  Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet;78 (2002)
  DOCTORAL
  THESIS
 • Likt och olikt : Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet
  Ullström, Sten-Olof : Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion (2002) DOCTORAL
  THESIS
 • Skolan, barnafödandet och historien
  Linnér, Bengt 
  Journal article in Sydsvenska dagbladet : Sydsvenska dagbladets AB (2002)
  ARTICLE
 • Kapitalismen som anhalt på vägen mot vänsterns utopia fulltext
  Sundmark, Björn 
  Review article in Svenska Dagbladet;8 januari : Svenska Dagbladet (2002)
  BOOK REVIEW ARTICLE
 • Normerande normbrott - språket som plats för oavbrutna experiment fulltext
  Elmfeldt, Johan 
  Journal article in Praktik & Teori;2 : Malmö högskola (2003)
  ARTICLE

Search


Browse

My Account