Browsing Licentiate Theses /LS KSM by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Licentiate Theses /LS KSM by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Skapande föreställning : elevers uppfattningar av arbetet i ett musik...
  Törnquist, Els-Mari : Malmö Academy of Music Musikhögskolan, Malmö 
  Musikpedagogik - Forskning och utveckling;7 (2000)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det? fulltext
  Economou, Catarina : Malmö högskola, Lärarutbildningen 
  Malmö Studies in Educational Science: Licentiate Dissertations Series;2007:1 (2007)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Tala om text. Om gymnasieelevers metaspråk i gruppsamtal fulltext
  Hansson, Fredrik : Malmö högskola, Lärarutbildningen 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertations Series;8 (2009)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Ett annorlunda BRUS : ett läromedels litteraturförmedling i spännings... fulltext
  Dahl, Christoffer : Lärarutbildningen, Malmö högskola 
  Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series;12 (2010)
  LICENTIATE
  THESIS
 • ”Bilden påminner mig om mig själv” - En studie om ungdomar och deras ... fulltext
  Welwert, Gunnilla : Malmö högskola, Lärarutbildningen 
  Malmö Studies in Educational Science, Licentiate Dissertation Series;11 (2010)
  LICENTIATE
  THESIS
 • När känslorna får styra : om litteraturläsning i en mångkulturell gy... fulltext
  Bringéus, Eva : Malmö högskola, Lärarutbildningen 
  Malmö studies in educational studies Licentiate dissertation series;18 (2011)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Läsning i ny tid. Pappersburen skrift i ett multimodalt perspektiv. fulltext
  Magnusson, Petra : Malmö högskola 
  Malmö studies in Educational Sciences:Licentiate Dissertation series;2011:20 (2011)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola oc... fulltext
  Lelinge, Balli : Lärarutbildningen, Malmö högskola 
  Malmö Studies in Educational Sciences : Licentiate Dissertation Series;17 (2011)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Inga IG i Kemi A : En språkdidaktisk studie av en kemilärares undervi... fulltext
  Kouns, Maria : Malmö Högskola, Lärarutbildningen 
  Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;15 (2011)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år ... fulltext
  Söderling, Maria : Malmö University 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;2011:24 (2011)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Läroböcker i svenska? En studie av ett läromedel för yrkesförberedand... fulltext
  Lilja Waltå, Katrin : Malmö University 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2011;23 (2011)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Att säga tulipanaros ... : svensklärares arbete och lärarutbildningen... fulltext
  Sjögren, Stella : Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;25 (2012)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Tillbaka till texten : derivativt skrivande i en svensk gymnasieklass fulltext
  Malmström, Martin : Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;27 (2012)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Att bygga läsning-om byggelevers förhållningssätt till läsning i sven... fulltext
  Bardenstam, Malin : Malmö högskola, Lärarutbildningen 
  Malmö studies in educational sciences; (2012)
  LICENTIATE
  THESIS

Search


Browse

My Account