Browsing Monographs and Chapters in Monographs /LS KSM by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /LS KSM by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Nedslag i lyssnandets historia fulltext
  Adelmann, Kent 
  Book chapter in Tors bok : vänbok till Tor G Hultman : svenska med didaktisk inriktning : Institutionen för ämnesmetodik och ämnesteori samt regionalt utvecklingscentrum, Lärarhögskolan i Malmö (1998)
  BOOK CHAPTER
 • Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000: gymnasisters läsför...
  Lundin, Katarina; Zola Christensen, Robert 
  Nordlund;22:1 (2001)
  BOOK
 • All läsa aktivt, kreativt och kritiskt
  Lundahl, Bo 
  Book chapter in Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning : Skolverket Liber (2001)
  BOOK CHAPTER
 • Språkattityder i Sverige fulltext
  Nygård, Pia 
  Book chapter in Mål i mun : förslag till handlingsprogram för svenska språket : betänkande. Bilaga till betänkande av kommittén för svenska språket. : Fritzes offentliga publikationer 
  Statens offentliga utredningar;2002:27 (2002)
  BOOK CHAPTER
 • "Distansutbildning passar in i mitt liv just nu!" Om hur studerande s... fulltext
  Lindh, Anders; Linnér, Bengt 
  Journal article in Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle : Högskolan i Gävle (2003)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Constructions with "låta", LET, reflexives and passive-s - a comment ...
  Lundin, Katarina 
  Book chapter in Working papers in Scandinavian syntax; : Department of Scandinavian Languages, Lund University (2003)
  BOOK CHAPTER
 • Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Vä... fulltext
  Einarsson, Jan; Malmgren, Gun; Lundström, Stefan; Economou, Catarina; Olin-Scheller, Christina; Skoog, Marianne; Holmsved, Maria; Ask, Sofia; Hultin, Eva; Mehrstam, Christian; Årheim, Annette; Bergman, Lotta; Sandblad, Fredrik; Palmér, Anne; Lim Falk, Maria; Olsson, Eva-Kristina : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 
  Texter om svenska med didaktisk inriktning;1 (2003)
  BOOK
 • Zlatan, Caligula och ordningen i skolan : en interaktionistisk analys
  Aspelin, Jonas : Studentlitteratur (2003) BOOK
 • Verklighet och illusion fulltext
  Elmfeldt, Johan 
  Book chapter in Mediekulturer : hybrider och förvandlingar : Carlsson (2004)
  BOOK CHAPTER
 • Satsförkortningen i svenskan - ett försök till en gemensam beskrivning
  Lundin, Katarina 
  Book chapter in Vetenskapssocietetens i Lund Årsbok 2004; : Vetenskapssocieteten i Lund (2004)
  BOOK CHAPTER
 • Stolthed og skam i undervisningen. Bedre laering med relationsbevidst...
  Aspelin, Jonas : Kobenhavn: Gyldendals forlag (2004) BOOK
 • The multifunctional 'ba'. A finiteness marker in the guise of an adve...
  Lundin, Katarina 
  Book chapter in Working papers in Scandinavian syntax; : Department of Scandinavian Languages, Lund University (2005)
  BOOK CHAPTER
 • Svenskämnet och de kulturella förändringarna
  Bergman, Lotta 
  Book chapter in Svensklärarföreningens årsskrift 2005 : Svensklärarföreningen (2005)
  BOOK CHAPTER
 • Håller språket ihop Norden? : En forskningsrapport om gymnasisters fö...
  Delsing, Lars-Olof; Lundin, Katarina : Nordiska Ministerrådet & Kulturfonden 
  TemaNord;573 (2005)
  BOOK
 • Den mellanmänskliga vägen. Martin Bubers relationsfilosofi som pedago...
  Aspelin, Jonas : Stockholm/Stehag: Symposion (2005) BOOK
 • Den paedagogiske relations betydning
  Aspelin, Jonas 
  Book chapter in Relationer i skolen. Perspektiver på liv och laering : Billesö & Baltzer (2006)
  BOOK CHAPTER
 • Hockey Fictions and Canadian Identity
  Sundmark, Björn 
  Book chapter in Literary Environments : Canada and the Old World : Peter Lang 
  Canadian studies;5 (2006)
  BOOK CHAPTER
 • Migrant men and the challenge of entrepreneurial creativity
  Kupferberg, Feiwel 
  Book chapter in Self-employment Activities of Women and Minorities : VS Verlag für Sozialwissenschaften (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Litteratur och kultur i skolan
  Persson, Magnus 
  Book chapter in Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen : Studentlitteratur (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Skrift i rörelse : om genrer och kommunikativ förmåga i skola och med...
  Elmfeldt, Johan; Erixon, Per-Olof : Brutus Östlings bokförlag Symposion (2007) BOOK

Search


Browse

My Account