Licentiate Theses /LS NMS

DSpace Repository

Licentiate Theses /LS NMS

 

Recent Submissions

 • Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv fulltext
  Wester, Richard : Malmö högskola, Lärande och samhälle 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;36 (2015)
  LICENTIATE
  THESIS
 • The problem-solving citizen fulltext
  Dahl, Jonas : Malmö högskola, Lärande och samhälle 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;33 (2014)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik fulltext
  Svensson, Petra 
  Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;31 (2014)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Vetenskap eller Pseudovetenskap? En studie om elevers uppfattningar o... fulltext
  Lundström, Mats : Malmö Studies in Educational Sciences 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation;13 (2010)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Bokstavliga svårigheter - faktorer som påverkar gymnasieelevers algeb... fulltext
  Persson, Per-Eskil : Luleå tekniska universitet - Institutionen för matematik 
  Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet;9 (2005)
  LICENTIATE
  THESIS

View more