Browsing Licentiate Theses /LS NMS by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Licentiate Theses /LS NMS by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen fulltext
  Neckmar, Kerstin : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, Lunds universitet 
  Pedagogisk-psykologiska problem;645 (1998)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan fulltext
  Törnvall, Maj : Malmö högskola, Lärarutbildningen (2001) LICENTIATE
  THESIS
 • Bokstavliga svårigheter - faktorer som påverkar gymnasieelevers algeb... fulltext
  Persson, Per-Eskil : Luleå tekniska universitet - Institutionen för matematik 
  Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet;9 (2005)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Vetenskap eller Pseudovetenskap? En studie om elevers uppfattningar o... fulltext
  Lundström, Mats : Malmö Studies in Educational Sciences 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation;13 (2010)
  LICENTIATE
  THESIS
 • The problem-solving citizen fulltext
  Dahl, Jonas : Malmö högskola, Lärande och samhälle 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;33 (2014)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik fulltext
  Svensson, Petra 
  Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;31 (2014)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv fulltext
  Wester, Richard : Malmö högskola, Lärande och samhälle 
  Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;36 (2015)
  LICENTIATE
  THESIS
 • Promoting student-to-student interactions in mathematics : a study in... fulltext
  Sjöblom, Marie : Malmö University, Faculty of Education and Society 
  Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;40 (2015)
  LICENTIATE
  THESIS
 • KAMRATBEDÖMNING I NATURVETENSKAP PÅ MELLANSTADIET - FORMATIV ÅTERKOPP...
  Granekull, Therese : Malmö Högskola 
  Malmö Studies in Educational Sciences;40 alt 41 Studies in Science and Technology Education;90 (2015)
  LICENTIATE
  THESIS

Search


Browse

My Account