IDV Sport Sciences

DSpace Repository

IDV Sport Sciences

Recent Submissions

 • Elevers förståelse av och förhållningssätt till hälsa : ett möte mell...
  Ahlberg, Annika : Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (2015)
  Preliminär post
  LICENTIATE
  THESIS
 • Om idrott och manliga tårar
  Jönsson, Kutte 
  Journal article in Blå boken 2014; : Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (2015)
  scientific
  ARTICLE
 • Om idrott, maskulinitet och feminism fulltext
  Jönsson, Kutte 
  Journal article in Tidskrift för politisk filosofi;1 : Thales (2015)
  scientific
  ARTICLE
 • Gender and sports within the Equine Sector : A comparative perspective
  Hedenborg, Susanna 
  Journal article in The International journal of the history of sport;4 : Taylor & Francis (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • "Det är väl typiskt tjejer" om tjejer och femininiteter inom basket
  Rönnbäck, Julia (2015)
  Preliminär post
  DOCTORAL
  THESIS

View more