IS Individual and Society

DSpace Repository

IS Individual and Society

Recent Submissions

 • No particular way to go : Careers of young adults lacking upper secon...
  Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; Mårald, Gunilla; Svedberg, Gudrun  
  Journal article in Journal of Education and Work;1 : Routledge (2017)
  Journal article
 • Complement or Contamination : A Study of the Validity of Multiple-Cho... fulltext OA Fulltext
  Jönsson, Anders; Rosenlund, David; Alvén, Fredrik  
  Journal article in Frontiers in Education;2(48) : Frontiers (2017)
  Journal article
 • Hundra års historieläroböcker fulltext OA Fulltext
  Eliasson, Per  
  Magazine article in Historisk Tidskrift;1 : Svenska Historiska Föreningen (2010)
  Magazine article
 • Energi för hållbar utveckling : Naturvetenskap, miljö och teknik i et...
  Areskoug, Mats; Eliasson, Per  : Studentlitteratur (2017) Book
 • Vilka är förutsättningarna i svensk grundskola för en interkulturell ... fulltext OA Fulltext
  Eliasson, Per; Nordgren, Kenneth  
  Journal article in Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education;2 : CSD, Karlstad University (2017)
  Journal article

View more