Articles /LS IS

DSpace Repository

Articles /LS IS

 

Recent Submissions

 • Scandia introducerar : Contentious Politics Studies: forskningsfältet... fulltext
  Brink Pinto, Andrés; Ericsson, Martin; Nyzell, Stefan 
  Journal article in Scandia : tidskrift för historisk forskning;1 : Bokförlaget Natur och kultur (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Verklighetens vikingar – finns de? : Om känsla och kunskap i historis...
  Nyzell, Stefan; Småberg, Thomas 
  Journal article in Centrum för Öresundsstudier; : Centrum för Öresundsstudier (2015)
  ARTICLE
 • Recension av Mellan masskonsumtion och folkrörelse : idrottens kommer...
  Greiff, Mats 
  Review article in Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2015; : Svenska idrottshistoriska föreningen (2015)
  scientific
  BOOK REVIEW ARTICLE
 • Source criticism in the classroom: An empiricist straitjacket on pupi... fulltext
  Rosenlund, David 
  Journal article in Historical Encounters A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education;1 : HERMES History Education Research Network - The University of Newcastle, Australia (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Yrkesval och det personliga intressets betydelse fulltext
  Wikstrand, Frida; Hedenus, Anna 
  Journal article in Arbetsmarknad & arbetsliv;1 : Arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstad universitet (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE

View more