MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

SOL School Development and Leadership

DSpace Repository

SOL School Development and Leadership

Recent Submissions

 • Rum i högre utbildning som resurs för och i lärande
  Marie, Leijon (2013)
  Dialogkonferens. Pedagogisk forskning i Skåne, 28 augusti, 2013, Lunds Universitet
  other
 • Campus space in higher education as a place for learning
  Marie, Leijon (2013)
  Creating Knowledge CKVII conference, 14-16 augusti 2013, Lunds Universitet.
  other
 • What is the problem? Explanation fo school difficulties by eight occu...
  Nilholm, Claes; Almqvist, Lena; Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla 
  Journal article in International journal of special education;1 : International Journal of Special Education (2013)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Making schools inclusive? Educational leaders' views on how to work w...
  Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes 
  Journal article in International Journal of Inclusive Education;1 : Taylor & Francis (2013)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Inkluderande undervisning : vad kan man lära av forskningen? fulltext
  Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin : SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 
  FoU skriftserie;3 (2013)
  BOOK

View more