Reports /LS SOL

DSpace Repository

Reports /LS SOL

 

Recent Submissions

 • Inkluderande undervisning : vad kan man lära av forskningen? fulltext
  Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin : SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 
  FoU skriftserie;3 (2013)
  BOOK
 • Forskning om och tillämpning av formativ bedömning för lärande fulltext
  Amhag, Lisbeth 
  Book chapter in Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg : att synliggöra det synliga lärandet; : Tankesmedjan 
  Rapporter från Tankesmedjan;7 (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att gene... fulltext
  Bruce, Barbro; Anderson, Lotta : AKL, Malmö högskola (2013) REPORT
 • Ledarskap och ett förändrat arbetssätt i förskolan fulltext
  Riddersporre, Bim 
  Book chapter in Forskningscirklar : kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola : Fakulteten för Lärande och Samhälle, Malmö högskola 
  Rapporter om utbildning;1 (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Att främja integration och social sammanhållning fulltext
  Grander, Martin; Stigendal, Mikael : Sveriges Kommuner och Landsting (2012) REPORT

View more