Reports /OD

DSpace Repository

Reports /OD

 

Recent Submissions

 • Strontium chloride promotes cell proliferation in a human osteoblast ... fulltext
  Aidoukovitch, Alexandra; Nebel, Daniel; Svensson, Daniel; Stavropoulos, Andreas; Nilsson, Bengt-Olof (2014) REPORT
 • Assessment of prognosis and treatment goals among general dental prac... fulltext
  Milosavljevic, Aleksandar; Götrick, Bengt; Hallström, Hadar; Stavropoulos, Andreas; Knutsson, Kerstin (2014) REPORT
 • Tandhälsan bland barn i Malmö fulltext
  Matsson, Lars 
  Book chapter in Barn i Malmö : skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa : Malmö stad, Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Smittrisker och hygien i tandvården fulltext
  Edwardsson, Stig; Bäckman, Nils : Svensk Förening för Vårdhygien, SVFH (2012) REPORT
 • Rotfyllning : en systematisk litteraturöversikt
  Bergentholtz, Gunnar; Axelsson, Susanna; Davidson, Thomas; Frisk, Fredrik; Hakeberg, Magnus; Helgesson, Gert; Håkanson, Kickan; Kedebring, Therese; Kvist, Thomas; Lindblom, Jonas; Mejàre, Ingegerd; Norlund, Anders; Petersson, Arne; Portenier, Isabelle; Sandberg, Hans; Tranæus, Sofia : SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 
  SBU-rapport;203 (2010)
  REPORT

View more