Matematiskt språk i undervisningen

DSpace Repository

Matematiskt språk i undervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematiskt språk i undervisningen
Author(s) Ivkovic, Zeljko ; Milovic, Radenko
Date 2008
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om matematiken med matematiskt språk i fokus. Huvudsyftet med vårt arbete är att ta reda på om användandet av matematiskt språk i undervisning kan hjälpa elever i deras matematiska begreppsutveckling och i vilken utsträckning lärare använder matematiskt språk i undervisningen. Vi har använt oss av intervjuer med lärarna och undervisning med observation och diagnostiska test i årskurs tre. Vi har själva undervisat i en sekvens av lektioner och mätt elevernas kunskap i begreppsanvändning före och efter undervisningen, samt gjort observationer under undervisningens gång. Vårt resultat visar inte någon stor ändring hos eleverna men alla intervjuade lärare anser att matematiskt språk är viktigt för begreppsutveckling i matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) bildspråk
förståelse
kommunikation
laborativ matematik
matematiskt språk
matematisk ordlista
utomhuspedagogik
vardagsspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/5790 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics