MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Reports /Malmö högskolas utvärderingsrapporter by Title

DSpace Repository

Browsing Reports /Malmö högskolas utvärderingsrapporter by Title

Sort by: Order: Results:

  • Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoritet... fulltext
    Popoola, Margareta; Söderman, Emma : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapport;2010:3 (2010)
    REPORT
  • Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan. Utvärdering av Samordni... fulltext
    Ottosson, Mikael; Sandell, Niklas : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapport;2010:1 (2010)
    REPORT
  • Bättre eller annorlunda? : Fem studier av förbättringsarbete inom Reg... fulltext
    Andersson, Mats; Fred, Mats : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapporter;2010:4 (2011)
    REPORT
  • Det aktiva barnet? En forskningsöversikt fulltext
    Fransson, Kristin 
    Book chapter in Barndom, lärande, ämnesdidaktik : exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen; : Lärarutbildningen, Malmö högskola 
    Rapporter om utbildning;1 (2010)
    BOOK CHAPTER
  • Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa at... fulltext
    Fred, Mats; Aggestam, Josefin : Malmö högskola (2012) REPORT
  • Förstudie inför utbildningssatsning - kompetensutveckling rörande vål... fulltext
    Johansson, Monica : Malmö högskola (2007) REPORT
  • Hur mycket kan du jobba - utvärdering av de arbetslivsinriktade rehab... fulltext
    Andersson, Mats; Aggestam, Josefin; Tranquist, Joakim : Malmö högskola (2007) REPORT
  • IFMS - vad hände sedan? : utvärderingsrapport 2012 fulltext
    Ask, Karen; Björk, Fredrik; Edvik, Anders : Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (2012) REPORT
  • Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regerin... fulltext
    Forssell, Rebecka; Listerborn, Carina; Andersson, Mats : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapporter;5 (2010)
    REPORT
  • Little pieces of a large puzzle - sustainable change through evaluati... fulltext
    Fred, Mats; Aggestam, Josefin; Svensson, Lennart; Jakobsson, Erik : Tillväxtverket (2012) REPORT
  • Mast - mål i sikte : utvärdering av arbetet med politiska styrdokumen... fulltext
    Edvik, Anders; Petersson, Charlotte : Enheten för kompetensutvecklng och utvärdering, Malmö högskola Institutionen för urbana studier, Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapport;3 (2009)
    REPORT
  • Många bäckar små - Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne fulltext
    Andersson, Mats 
    Report in Malmö högskolas utvärderingsrapport;2009:1 : Malmö högskola (2009)
    REPORT
  • Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstr... fulltext
    Sävenstrand, Andreas; Svensson, Lennart; Holmström, Per; Forssell, Rebecka; Fred, Mats : SPeL - Strategisk påverkan och lärande (2012) REPORT
  • Självklar mångfald - oklar strategi fulltext
    Nordesjö, Kettil; Topgaard, Richard; Ek, Anne-Charlotte; Tranquist, Joakim : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapport;1 (2008)
    REPORT
  • Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2 fulltext
    Dahlstedt, Inge; Rönnqvist, Sofia : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapporter;3 (2011)
    REPORT
  • Utveckling genom utvärdering fulltext
    Tranquist, Joakim 
    Report in Malmö högskolas utvärderingsrapport;2008:2 : Malmö högskola (2008)
    REPORT
  • Utvärdering av Fortuna - Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt fulltext
    Aggestam, Josefin : Malmö högskola (2007) REPORT
  • Utvärdering av FöräldraCentrum fulltext
    Forssell, Rebecka 
    Report in Malmö högskolas utvärderingsrapport;2008:3 : Malmö högskola (2008)
    REPORT
  • Vägen till meningsfull sysselsättning fulltext
    Aggestam, Josefin; Andersson, Mats : Malmö högskola 
    Malmö högskolas utvärderingsrapport;2010:2 2010:2 (2010)
    REPORT
  • Ökad rörlighet på arbetsmarknaden - Utvärdering av Medarbetarcentrum ... fulltext
    Muhonen, Tuija 
    Report in Malmö högskolas utvärderingsrapport;2008:4 : Malmö högskola (2008)
    REPORT

Search


Browse

My Account