Department of Urban Studies

DSpace Repository

Department of Urban Studies

Recent Submissions

 • Medborgarinflytande : om makt, genus och stadsutveckling
  Listerborn, Carina 
  Book chapter in Medborgardialog : demokrati eller dekoration? : Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen : Arkus 
  Arkus;72 (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Kreativt klassrum fulltext
  Listerborn, Carina 
  Journal article in Arkitektur;5 : Arkitektur Förlag (2015)
  ARTICLE
 • Assessing Recovery from the 2004 Indian Ocean Tsunami: An Application...
  Andersson, Magnus; Hall, Ola; Archila Bustos, Maria Francisca 
  Journal article in Geographical Research : Wiley (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Social media and trust : a systematic literature review fulltext
  Håkansson, Peter; Witmer, Hope 
  Journal article in Journal of Business and Economics;3 : Academic Star (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden fulltext
  Nilsson, Annika; Listerborn, Carina 
  Book chapter in 2014 års demokratiutredning. Delaktighet och jämlikt inflytande. Underlagsrapport. : Fritze 
  Statens offentliga utredningar;2015 (2015)
  BOOK CHAPTER

View more