Department of Urban Studies

DSpace Repository

Department of Urban Studies

Recent Submissions

 • Makten över produktionen av stadens rum : en genusfråga
  Listerborn, Carina 
  Journal article in PLAN;1 : Föreningen för samhällsplanering (2014)
  ARTICLE
 • Conceptions of justice in the planning of the new urban landscape : r...
  Nylund, Katarina 
  Journal article in Planning Theory and Practice;1 : Taylor & Francis (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Interobjectivity in architectural research and theory : towards a met... fulltext
  Kärrholm, Mattias 
  Journal article in The Journal of Architecture;1 : Taylor & Francis (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Att synas och ta plats i staden : om medborgarinflytande i förändring... fulltext
  Listerborn, Carina; Claesson, Ragnhild 
  Book chapter in Konsten att gestalta offentliga miljöer : samverkan i tanke och handling : Statens konstråd (2013)
  BOOK CHAPTER
 • ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys fulltext
  Blom, Karin; Guldåker, Nicklas; Hallin, Per-Olof : Länsstyrelsen i Skåne (2013) REPORT

View more