Browsing Monographs and Chapters in Monographs /KS GPS by Title

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /KS GPS by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aktivering och differentiering utifrån kön, etnicitet och religion
  Hedblom, Agneta 
  Book chapter in Aktivering och utanförskap – en bok om aktivering i socialt arbete och i den svenska välfärdsstaten : Liber förlag (2009)
  BOOK CHAPTER
 • An Anthropology of War and Recovery: Lived War Experiences
  Povrzanovic Frykman, Maja 
  Book chapter in A Companion to the Anthropology of Europe : Wiley-Blackwell 
  Blackwell Companions to Anthropology; (2012)

  http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/id/A_Companion_to_the_Anthropology_of_Europe/9781405190732
  BOOK CHAPTER
 • Antidiskrimineringens dilemman. Representationer i Kommunalarbetaren ... fulltext
  Edgren, Monika 
  Book chapter in Arbetarhistoria i brytningstid : Landskrona i maj 2005
  Tema arbetslivets normer (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Antidiskrimineringens dilemma. Representationer i Kommunalarbetaren 2...
  Edgren, Monika 
  Book chapter in Statens offentliga utredningar; 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering : Fritzes (2006)
  BOOK CHAPTER
 • Arab Satellite Broadcasting - the immigrants’ extended ear to their h...
  Roald, Anne Sofie 
  Book chapter in Muslims in Europe. From the margin to the centre : LIT Verlag, Munster (2004)
  BOOK CHAPTER
 • Arbetskraftsinvandring och flyktingars arbetsmarknadsintegration
  Bevelander, Pieter; Lundh, Christer 
  Book chapter in Migration och tillhörighet, inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien : Makadam Förlag 
  Centrum för Danmarksstudier 15; (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning
  Bevelander, Pieter; Hagström, Mirjam; Emilsson, Henrik 
  Book chapter in SOU;2009:19 : Fritzes (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Att binda samman platser och uthärda avstånd
  Povrzanovic Frykman, Maja 
  Book chapter in Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer : Boréa (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Att bli medborgare, att vara medmänniska
  Fernández, Christian; Hellström, Anders; Bevelander, Pieter 
  Book chapter in Vägar till medborgarskap : Arkiv förlag (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Att utbilda tjänstemän i ljuset av Bologna fulltext
  Sjövik, Kristian 
  Book chapter in Demokrati och makt : vänbok till Lennart Lundquist : Statsvetenskaplig tidskrift, Lund (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Att vara kyrka i en hotad skapelse – Svenska kyrkans ekoteologi i lju...
  Melin, Anders 
  Book chapter in Gud är mitt i världen : Om Bonhoeffer och hans relevans idag : Arcus (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Autenticitet och serendipitet. En samtidshermeneutik
  Isenberg, Bo 
  Book chapter in Livsföring : Ett sociologiskt grundbegrepp : Liber (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Barn i den svenska asylprocessen
  Lundberg, Anna 
  Book chapter in Barndom och migration : Boréa (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Begreb, fiktion, gestaltning – om sociologi og skønlitteratur som vej...
  Isenberg, Bo 
  Book chapter in Den poetiske fantasi: om forholdet mellem sociologi og fiktion (2010)
  BOOK CHAPTER
 • Beredskapstider : om kön, nationalitet och medborgarskap i samtidsrom...
  Järvstad, Kristin 
  Book chapter in Fält i förvandling : genusvetenskaplig litteraturforskning : Gidlunds förlag (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Beyond Integration: Challenges of Belonging in Diaspora and Exile
  Povrzanovic Frykman, Maja; Malmö University. Faculty of Culture and Society : Nordic Academic Press, Lund (2001) BOOK
 • Beyond Swedish self-image : Discourses on migration and the nation-st...
  Johansson, Christina 
  Book chapter in Reaching a State of Hope : Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000 : Nordic Academic Press (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Bodily experiences and community-creating implications of transnation...
  Povrzanovic Frykman, Maja 
  Book chapter in Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture : Nordic Academic Press, Lund (2003)
  BOOK CHAPTER
 • Borta bra men hemma bäst? : Om frivillig återvandring från Sverige oc...
  Johansson, Christina 
  Book chapter in Bortom stereotyperna? : invandrare och integration i Danmark och Sverige : Makadam förlag (2006)
  BOOK CHAPTER
 • Bringing Europe Down to Earth: Identity Politics of the European Union
  Hellström, Anders : VDM Verlag Dr. Müller (2008) BOOK

Search


Browse

My Account