Hybriditet inom Paul Austers författarskap

DSpace Repository

Hybriditet inom Paul Austers författarskap

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Hybriditet inom Paul Austers författarskap
Author(s) Nilsson, Jonas
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Jag har i denna uppsats sammanfogat två litterära teorier genom att använda ett väletablerat begrepp, hybriditet, inom den ena teoribildningen, postkolonialism, på en annan teoribildning, postmodernism. Under arbetet med uppsatsen har jag brottas med en enhetlig definition av hybriditetsbegreppet men insett att en sådan inte existerar, jag har därför citerat vad ledande teoretiker på området har skrivit om begreppet och sedan försökt hitta beröringspunkter för att kunna skapa en enhetlig definition. Jag har presenterat denna, personliga definition av begreppet i uppsatsen. I uppsatsen har jag påvisat hur olika forskningsdiscipliner ser på hybriditetsbegreppet och via ett annat etablerat begrepp inom sociologin, flanören, har jag gett ett exempel på hur postkolonial litteraturteori och postmodern litteraturteori kan överbryggas. Jag har också skapat ett nytt begrepp för att underlätta överbryggandet av gapet mellan postmodern litteraturteori och postkolonial litteraturteori i uppsatsen, den hybride flanören.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject(s) hybriditet
flanör
Handle http://hdl.handle.net/2043/6555 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics