MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /KS US by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /KS US by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Miljö som vardagskunskap – hur uppfattar människor sin påverkan på na...
  Johansson, Magnus 
  Book chapter in Miljövetenskapens möjligheter : sex artiklar om olika forskningsansatser : Malmö högskola, Teknik och samhälle (2000)
  BOOK CHAPTER
 • Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande fulltext
  Stigendal, Mikael : Studentlitteratur (2002) BOOK
 • Olika problem - likartade lösningar : goda exempel mot socialt utanfö...
  Stigendal, Mikael : Studentlitteratur (2003) BOOK
 • Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförs...
  Stigendal, Mikael : Studentlitteratur (2004) BOOK
 • Identity and identification processes in mergers and joint ventures. ...
  Dackert, Ingrid; Jackson, Paul R 
  Book chapter in Developments in work and organization psychology: implications for international business : Elsevier (2006)
  BOOK CHAPTER
 • Identitet och trygghet i tid och rum - kulturteoretiska perspektiv på... fulltext
  Johansson, Per; Lisberg Jensen, Ebba : Svensk kärnbränslehantering SKB 
  SKB Rapport R-06-;119 (2006)
  BOOK
 • Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i... fulltext
  Lisberg Jensen, Ebba 
  Book chapter in Miljöhistoria över gränser; : Malmö högskola 
  Skrifter med historiska perspektiv;3 (2006)
  BOOK CHAPTER
 • Inledning fulltext
  Björk, Fredrik; Eliasson, Per; Fritzbøger, Bo 
  Book chapter in Miljöhistoria över gränser
  Skrifter med historiska perspektiv;3 (2006)

  Hela antologin finns tillgänglig för nedladdning på www.environhist.org.
  BOOK CHAPTER
 • Arbetstidens symbolvärde
  Ottosson, Mikael; Rosengren, Calle 
  Journal article in Arbetarhistoria i brytningstid Skrifter från Centrum för arbetarhistoria;1 : Centrum för arbetarhistoria (2007)
  scientific
  ARTICLE
 • From white dress to white collar. A historical perspective on the hos...
  Ottosson, Mikael; Rosengren, Calle 
  Journal article in In tension between organization and profession. Professionals in nordic public service : Nordic academic press (2007)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Allt som inte flyter : Fosies potentialer - Malmös problem fulltext
  Stigendal, Mikael : Urbana studier, Malmö högskola 
  Malmö University publications in urban studies (MAPIUS);1 (2007)
  BOOK
 • Urban globalisering i Öresundsregionen. Mångkulturalitetens varierand...
  Ristilammi, Per-Markku 
  Book chapter in Öresundsgränser : rörelser, möten och visioner i tid och rum (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Periferin i centrum: gränsöverskridande praktiker i Stockholms offent...
  Nylund, Katarina : Göteborg : Daidalos, 2007 (Uddevalla : Mediaprint) (2007) BOOK
 • Among keen men and pampered ladies: the eight hour working day debate...
  Ottosson, Mikael; Rosengren, Calle 
  Journal article in The time of their lives. The eight hour day and working life : Australian Society for the Study of Labour History (2007)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Rinkebys småbutiker
  Olsson, Lina 
  Book chapter in Periferin i centrum: gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum / Katarina Nylund (red.) ; med bidrag av Katarina Nylund : Göteborg : Daidalos (2007)
  BOOK CHAPTER
 • Work stress, coping, and gender: implications for health and well-being
  Torkelson, Eva; Muhonen, Tuija 
  Book chapter in The Individual in the Changing Working Life : Cambridge University Press (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar...
  Hallin, Per Olof; Johansson, Magnus 
  Book chapter in Inne & ute i Malmö. Studier av urbana förändringsprocesser : Malmö högskola, Institutionen för urbana studier (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar...
  Hallin, Per Olof; Johansson, Magnus 
  Book chapter in Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser : Malmö University Publications in Urban Studies (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Herrgården : ett levande bostadsområde i förändring
  Blomé, Gunnar 
  Book chapter in Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser / Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis (red) : Malmö högskola, Institutionen för urbana studier (2008)
  BOOK CHAPTER

Search


Browse

My Account