Browsing Monographs and Chapters in Monographs /KS US by Title

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /KS US by Title

Sort by: Order: Results:

 • Allt som inte flyter : Fosies potentialer - Malmös problem fulltext
  Stigendal, Mikael : Urbana studier, Malmö högskola 
  Malmö University publications in urban studies (MAPIUS);1 (2007)
  BOOK
 • Amaltheamännen på Långholmen : Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred...
  Johansson, Roger; Berggren, Lars 
  Book chapter in ... faror för staten av svåraste slag : politiska fångar på Långholmen 1880-1950 : Stockholmia 
  Monografier utgivna av Stockholms stad;230 Årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap; (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Among keen men and pampered ladies: the eight hour working day debate...
  Ottosson, Mikael; Rosengren, Calle 
  Journal article in The time of their lives. The eight hour day and working life : Australian Society for the Study of Labour History (2007)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • A new role for government in regional development
  Parker, Peter; Ekelund, Christer 
  Book chapter in Network Strategies for Regional Growth : Palgrave Macmillan (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Arbetarrörelse mellan integration och revolution
  Johansson, Roger 
  Book chapter in Malmö 1914 : en stad inför språnget till det moderna : Mezzo Media (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Arbetstidens symbolvärde
  Ottosson, Mikael; Rosengren, Calle 
  Journal article in Arbetarhistoria i brytningstid Skrifter från Centrum för arbetarhistoria;1 : Centrum för arbetarhistoria (2007)
  scientific
  ARTICLE
 • Att synas och ta plats i staden : om medborgarinflytande i förändring... fulltext
  Listerborn, Carina; Claesson, Ragnhild 
  Book chapter in Konsten att gestalta offentliga miljöer : samverkan i tanke och handling : Statens konstråd (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Biblioteket i samhället - en gränsöverskridande mötesplats?
  Stigendal, Mikael : Lund: BTJ; Stockholm: Svensk biblioteksförening (Lund: Grahns tryckeri) (2008) BOOK
 • Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital fulltext
  Gerell, Manne : Malmö högskola, Institutionen för urbana studier 
  Malmö University publications in urban studies MAPIUS;11 (2013)
  BOOK
 • Challenges and potentials in collaborative management of urban commons fulltext
  Parker, Peter; Johansson, Magnus 
  Book chapter in Multi-faceted nature of collaboration in the contemporary world : Vega Press, Ltd (2012)
  BOOK CHAPTER
 • De globaliserade stadsrummen
  Ristilammi, Per-Markku 
  Book chapter in Inne och ute i Malmö : studier av urbana förändringsprocesser : Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) 2 (2008)
  BOOK CHAPTER
 • De gröna stadsrummens koreografi: Moral och motstånd i urbaniseringen... fulltext
  Björk, Fredrik; Lisberg Jensen, Ebba; Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser / Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis (red) : Malmö högskola, Institutionen för urbana studier (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande fulltext
  Stigendal, Mikael : Studentlitteratur (2002) BOOK
 • Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens be... fulltext
  Mårtensson, Fredrika; Lisberg Jensen, Ebba; Söderström, Margareta; Öhman, Johan : Naturvårdsverket 
  Rapport; (2011)
  BOOK
 • Den osynliga våldsgeografin : med en intersektionell blick på våldsha...
  Listerborn, Carina 
  Book chapter in Kritiska gemenskaper : att skriva feministisk och postkolonial vetenskap : Media-Tryck (2014)

  En vänbok till Diana Mulinari
  BOOK CHAPTER
 • Den våldsamma integreringen. Muslimska kvinnor i offentliga rum
  Listerborn, Carina 
  Book chapter in Våldets topografier. Betraktelser över makt och motstånd : Bokförlaget Atlas (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urban...
  Lisberg Jensen, Ebba; Ouis, Pernilla : Carlsson (2014) BOOK
 • Det moderna kalhyggesbruket: från framgångssaga till förhandlingsl... fulltext
  Lisberg Jensen, Ebba 
  Book chapter in Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia : Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 
  Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden;53 (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Det sexualiserade rummet
  Listerborn, Carina 
  Book chapter in Den lärande staden : Boreá förlag (2010)
  BOOK CHAPTER
 • En berättelse i ord och bild
  Johansson, Roger; Mens, Pierre 
  Book chapter in Malmö högskola tar form : Malmö högskola Mezzo Media AB (2015)
  BOOK CHAPTER

Search


Browse

My Account