Reports /KS US

DSpace Repository

Reports /KS US

 

Recent Submissions

 • Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller ar... fulltext
  Håkansson, Peter : Malmö högskola (2013) REPORT
 • Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for... fulltext
  Grander, Martin; Stigendal, Mikael (2014) REPORT
 • ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys fulltext
  Blom, Karin; Guldåker, Nicklas; Hallin, Per-Olof : Länsstyrelsen i Skåne (2013) REPORT
 • Part 1: What is biosphere entrepreneurship? fulltext
  Björk, Fredrik 
  Book chapter in Biosphere reserve entrepreneurship : A pilot study on social entrepreneurship in the biosphere reserve Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle, Sweden; : Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle Skaraborgs kommunalförbund (2011)
  BOOK CHAPTER

View more