Reports /KS US

DSpace Repository

Reports /KS US

 

Recent Submissions

 • ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys fulltext
  Blom, Karin; Guldåker, Nicklas; Hallin, Per-Olof : Länsstyrelsen i Skåne (2013) REPORT
 • Part 1: What is biosphere entrepreneurship? fulltext
  Björk, Fredrik 
  Book chapter in Biosphere reserve entrepreneurship : A pilot study on social entrepreneurship in the biosphere reserve Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle, Sweden; : Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle Skaraborgs kommunalförbund (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Stadens skavsår : inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden fulltext
  Herbert, Mikaela 
  Report in MAPIUS; : Malmö högskola, Institutionen för urbana studier (2013)
  REPORT
 • Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till ... fulltext
  Forssell, Rebecka; Lindkvist Scholten, Christina 
  Report in : Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning Malmö stad 
  Malmö högskolas utvärderingsrapporter;2013 (2013)
  REPORT
 • Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people fulltext
  Grander, Martin : Citispyce / European Commission (2013) REPORT

View more