Browsing Reports /KS US by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Reports /KS US by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - strategier
  Ling, Erik; Lundgren, Kent; Mårtensson, Kjell : International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund Universtity 
  IIIEE Communications;3 (1998)
  REPORT
 • Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar ...
  Ling, Erik; Lundgren, Kent; Mårtensson, Kjell : International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University 
  IIIEE Communications;1 (1998)
  REPORT
 • Mot ett hållbart energisystem: Fyra förändringsmodeller
  Ling, Erik; Mårtensson, Kjell; Westerberg, Karin : Sveriges Lantbruksuniversitet 
  SLU Kontakt;12 (2001)
  REPORT
 • Mot ett hållbart energisystem : fyra förändringsmodeller : huvudrapport fulltext
  Ling, Erik; Mårtensson, Kjell; Westerberg, Karin : Malmö Högskola - Teknik och samhälle 
  Rapport i flervetenskap;1 (2002)
  REPORT
 • Bioenergi för uppvärmning - hushållens perspektiv fulltext
  Klintman, Mikael; Mårtensson, Kjell; Johansson, Magnus : Department of Sociology Lund University 
  Research Report in Sociology;2003:1 (2003)
  REPORT
 • Evalueringsrapport til demokrati på tværs projektet
  Johansson, Magnus; Læssøe, Jeppe; Madsen, Katrine Dahl : Danmarks Pedagogiska Universitet. (2004) REPORT
 • Askåterföring till skog, vardande blir verklighet?
  Bohlin, Folke; Mårtensson, Kjell : The Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products and Markets 
  Department of Forest Products and Markets Rapport;11 (2004)
  REPORT
 • Young people - from exclusion to inclusion : revitalising European ci... fulltext
  Stigendal, Mikael : City of Malmö (2006) REPORT
 • Att använda information som styrmedel
  Johansson, Magnus 
  Book chapter in Vägval för miljön - hur styr vi rätt? : uppföljning av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram : Länsstyrelsen i Skåne 
  Skåne i utveckling;13 (2006)

  Populärvetenskaplig artikel till Länsstyrelsen i Skånes årsrapport 2006Kunskap är en viktig faktor bakom miljövändligt beteende. Men varför händer det då så lite när det finns så mycket kunskap om miljöproblemen? Låt oss börja med att konstatera att det inte finns något självklart samband mellan kunskaper, attityder och handling även om de i viss mån kan relateras till varandra. Att vi har kunskap om ett problem behöver inte påverka våra attityder till problemet eller vår vilja att agera för att lösa det. Våra möjligheter att handla kan också påverkas av andra faktorer än bristen på kunskap.
  BOOK CHAPTER
 • Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheter förvaltningsorganisation fulltext
  Blomé, Gunnar : Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH 
  Uppsats;51 (2009)
  REPORT
 • Mast - mål i sikte : utvärdering av arbetet med politiska styrdokumen... fulltext
  Edvik, Anders; Petersson, Charlotte : Enheten för kompetensutvecklng och utvärdering, Malmö högskola Institutionen för urbana studier, Malmö högskola 
  Malmö högskolas utvärderingsrapport;3 (2009)
  REPORT
 • Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård ... fulltext
  Hallin, Per-Olof; Jashari, Alban; Listerborn, Carina; Popoola, Margareta : Urbana studier, Malmö högskola 
  MAPIUS;5 (2010)
  REPORT
 • Cities and Social Cohesion : Popularizing the results of Social Polis fulltext
  Stigendal, Mikael : Malmö University. Department of Urban Studies 
  MAPIUS;6 (2010)
  REPORT
 • Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regerin... fulltext
  Forssell, Rebecka; Listerborn, Carina; Andersson, Mats : Malmö högskola 
  Malmö högskolas utvärderingsrapporter;5 (2010)
  REPORT
 • Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansa... fulltext
  Johansson, Magnus; Andersson, Mats; Nordesjö, Kettil : Malmö högskola, Urbana studier Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (2010) REPORT
 • Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden - Två p... fulltext
  Blomé, Gunnar : Boverket (2010)
  Rapporten är en separat bilaga till Boverkets rapport "Socialt hållbar stadsutveckling : en kunskapsöversikt"
  REPORT
 • Rapport i forskningscirkeln : genus och utomhuspedagogik fulltext
  Ideland, Malin; Bengtsson, Karin; Gustafsson, Josefine; Hultberg, Kristine; Lindvall, Bo; Petrovic, Smilla : FoU Malmö-utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad (2011) REPORT
 • Förslag på arbetssätt för att utveckla forskningssamverkan kring håll... fulltext
  Johansson, Magnus : Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) (2011) REPORT
 • Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. : en studie om fl... fulltext
  Elias, Kerstin; Forsemalm, Joakim; Gustafsson, Jan; Johansson, Elin; Johansson, Magnus; Montin, Stig; Lilled, Lars; Löf, Ylva : Mistra Urban Futures (2011) REPORT

Search


Browse

My Account