Browsing Reports /KS US by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Reports /KS US by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar ...
  Ling, Erik; Lundgren, Kent; Mårtensson, Kjell : International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University 
  IIIEE Communications;1 (1998)
  REPORT
 • Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - strategier
  Ling, Erik; Lundgren, Kent; Mårtensson, Kjell : International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund Universtity 
  IIIEE Communications;3 (1998)
  REPORT
 • Mot ett hållbart energisystem: Fyra förändringsmodeller
  Ling, Erik; Mårtensson, Kjell; Westerberg, Karin : Sveriges Lantbruksuniversitet 
  SLU Kontakt;12 (2001)
  REPORT
 • Mot ett hållbart energisystem : fyra förändringsmodeller : huvudrapport fulltext
  Ling, Erik; Mårtensson, Kjell; Westerberg, Karin : Malmö Högskola - Teknik och samhälle 
  Rapport i flervetenskap;1 (2002)
  REPORT
 • Bioenergi för uppvärmning - hushållens perspektiv fulltext
  Klintman, Mikael; Mårtensson, Kjell; Johansson, Magnus : Department of Sociology Lund University 
  Research Report in Sociology;2003:1 (2003)
  REPORT
 • Evalueringsrapport til demokrati på tværs projektet
  Johansson, Magnus; Læssøe, Jeppe; Madsen, Katrine Dahl : Danmarks Pedagogiska Universitet. (2004) REPORT
 • Askåterföring till skog, vardande blir verklighet?
  Bohlin, Folke; Mårtensson, Kjell : The Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products and Markets 
  Department of Forest Products and Markets Rapport;11 (2004)
  REPORT
 • Att använda information som styrmedel
  Johansson, Magnus 
  Book chapter in Vägval för miljön - hur styr vi rätt? : uppföljning av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram : Länsstyrelsen i Skåne 
  Skåne i utveckling;13 (2006)

  Populärvetenskaplig artikel till Länsstyrelsen i Skånes årsrapport 2006Kunskap är en viktig faktor bakom miljövändligt beteende. Men varför händer det då så lite när det finns så mycket kunskap om miljöproblemen? Låt oss börja med att konstatera att det inte finns något självklart samband mellan kunskaper, attityder och handling även om de i viss mån kan relateras till varandra. Att vi har kunskap om ett problem behöver inte påverka våra attityder till problemet eller vår vilja att agera för att lösa det. Våra möjligheter att handla kan också påverkas av andra faktorer än bristen på kunskap.
  BOOK CHAPTER
 • Young people - from exclusion to inclusion : revitalising European ci... fulltext
  Stigendal, Mikael : City of Malmö (2006) REPORT
 • Mast - mål i sikte : utvärdering av arbetet med politiska styrdokumen... fulltext
  Edvik, Anders; Petersson, Charlotte : Enheten för kompetensutvecklng och utvärdering, Malmö högskola Institutionen för urbana studier, Malmö högskola 
  Malmö högskolas utvärderingsrapport;3 (2009)
  REPORT
 • Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheter förvaltningsorganisation fulltext
  Blomé, Gunnar : Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH 
  Uppsats;51 (2009)
  REPORT
 • Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansa... fulltext
  Johansson, Magnus; Andersson, Mats; Nordesjö, Kettil : Malmö högskola, Urbana studier Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (2010) REPORT
 • Cities and Social Cohesion : Popularizing the results of Social Polis fulltext
  Stigendal, Mikael : Malmö University. Department of Urban Studies 
  MAPIUS;6 (2010)
  REPORT
 • Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regerin... fulltext
  Forssell, Rebecka; Listerborn, Carina; Andersson, Mats : Malmö högskola 
  Malmö högskolas utvärderingsrapporter;5 (2010)
  REPORT
 • Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård ... fulltext
  Hallin, Per-Olof; Jashari, Alban; Listerborn, Carina; Popoola, Margareta : Urbana studier, Malmö högskola 
  MAPIUS;5 (2010)
  REPORT
 • Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden - Två p... fulltext
  Blomé, Gunnar : Boverket (2010)
  Rapporten är en separat bilaga till Boverkets rapport "Socialt hållbar stadsutveckling : en kunskapsöversikt"
  REPORT
 • Humanekologiska perspektiv på barns naturkontakt
  Lisberg Jensen, Ebba 
  Book chapter in Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang : Naturvårdsverket / the Swedish Environmental Protection Agency 
  Rapport;6407 (2011)

  Please note that the link provides the full PDF, but the submitted chapter is only on pages 25-54.
  BOOK CHAPTER
 • Part 1: What is biosphere entrepreneurship? fulltext
  Björk, Fredrik 
  Book chapter in Biosphere reserve entrepreneurship : A pilot study on social entrepreneurship in the biosphere reserve Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle, Sweden; : Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle Skaraborgs kommunalförbund (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Förslag på arbetssätt för att utveckla forskningssamverkan kring håll... fulltext
  Johansson, Magnus : Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) (2011) REPORT

Search


Browse

My Account