MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Special Collections by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Special Collections by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Olika kulturers bidrag till matematik fulltext
  Iantchenko, Alexei : Malmö University/School of Technology (2005)
 • Resonansfenomen i kvantmekaniken: Vad har resonanser för betydelse fö... fulltext fulltext fulltext fulltext fulltext (more files)
  Iantchenko, Alexei : Malmö University/School of Technology (2005)
 • Ritning på kretskort till inbyggda system : PIC16DevBoard HMT fulltext
  Forsberg, Jonas : Malmö University/School of Teacher Education (2006)
  Kurs Data- och telekom 1-30 högskolepoäng, DA121T, Malmö högskola. Kursansvarig Jonas Forsberg. Kurssida med instruktioner: www.mah.se/ts/DA121T. Officiella kursplan: www.edu.mah.se/DA121T
 • Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data : m... fulltext fulltext fulltext
  Löfgren, Horst : Malmö högskola, Lärarutbildningen (2006)
  Tillhörande bilagor : Lösningar med kommentarer till övningsuppgifter samt Resultat för det svenska stickprovet i den internationella undersökningen "IEA-Written Composition" (SPSS-fil).
  BOOK
 • Elteknik och elektriska installationer – introduktion fulltext fulltext
  Forsberg, Jonas : Malmö University/School of Technology (2008)
  Föreläsningarna ingår i kursen Byggnaden, teknik och funktion, 15 hp, FF112A inom Fastighetsmäklarprogrammet, Malmö högskola.
 • Open Access för högskolans intellektuella produktion fulltext
  Lindholm, Jessica (2008)
  Open access för högskolans vetenskapliga produktion, 22 oktober 2008, Malmö
  conference
  PAPER
 • Samarbetslärande på nätet - Claes Malmberg om sin forskning med Xpand fulltext
  Malmberg, Claes : Malmö University/School of Teacher Education (2008)
  Föreläsningen ingår i kursen HPU Tema: distansutbildning / Nätutbildningar "best practice" "Modul 4" / Samarbetslärande på nätet. Kursansvarig Anders Lindh, Lärarutbildningen Malmö högskola.
 • Open Access i Danmark: Utblick mot en möjlig framtid fulltext
  Dorch, Bertil (2008) conference
  PAPER
 • Open Access - den ideala formen för vetenskaplig publicering fulltext
  Täljedal, Inge-Bert (2008) conference
  PAPER
 • Upphovsrätt, Open Access & Creative Commons fulltext
  Klang, Mathias (2008) conference
  PAPER
 • Quadratic equations. Preliminary notes fulltext
  Iantchenko, Alexei; Mishuris, Gennady : Malmö University/School of Technology (2010) other
 • Quadratic equations. Explanatory notes fulltext
  Iantchenko, Alexei; Mishuris, Gennady : Malmö University/School of Technology (2010) other
 • Användning av inferensstatistik i vetenskapliga undersökningar fulltext
  Löfgren, Horst : Malmö University. Faculty of Education and Society (2015)
 • Structural equation modeling : en kraftfull analysmetod för undersökn... fulltext fulltext
  Löfgren, Horst : Malmö University. Faculty of Education and Society (2015)
  Tillhörande bilaga : kompendium "Structural equation modeling"
 • Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge a...
  Jobér, Anna (2015)
  Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans? . Arrangör: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur . . Dag: 2/7 2015 20:00 - 21:00 . . Evenemangskategori: Seminarium . . Evenemangstyp: Samtal . . Ämnesområde: Utbildning . . Ämnesområde 2: Barn/ungdom . . Språk: Svenska . . Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 . . Platsbeskrivning: Foajén . . . Medverkan i Almedalen. Samtal om boken Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget tillsammans med Björn Linell, senior advisor Natur & Kultur. Se http://www.almedalsveckan.info/29625 Beskrivning av evenemanget : Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur eleverna lyckas. Hur kan lärare hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever i dagens segregerade skola? Utökad beskrivning av evenemanget: För tio år sedan var svensk skola, trots de problem som diskuterades då, en av de mest likvärdiga i världen. Resultaten i internationella skoljämförelser var mycket goda och skillnaderna mellan elevers och skolors resultat var mindre än i nästan alla andra länder. Det är inte bara resultatskillnaderna som nu ökat utan skolor med elever från en högre social klass rapporterar också att de har bättre resurser och lättare att rekrytera behöriga lärare. Ett alltmer segregerat skolsystem växer fram i dagens Sverige. Vad kan lärare göra för att motverka ökade skillnader och hur kan en undervisning som stöttar alla elever se ut? Hur kan kommunikation skapas mellan elever med olika kulturellt kapital? Studier visar att lärarna inte använder ordet klass när de pratar om eller med eleverna samtidigt som de uppenbart har olika förväntningar på elever med olika bakgrund. Lärande och framgång måste ses som något som kan tränas upp och inte som en inneboende egenskap hos eleven. . . Medverkande: Anna Jobér, fil dr i pedagogik och universitetslektor samt författare, Malmö Högskola. Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur. . . Kontaktperson 1: Lena Wennersten, enhetschef, Almedalsbiblioteket, 073-460 65 04, lena.wennersten@almedalsbiblioteket.se . . Kontaktperson 2: Annika Schildt, projektledare kommunikation, Natur & Kultur, 070-555 61 91, annika.schildt@nok.se . . Webb: http://www.almedalsbiblioteket.se , http://www.nok.se/almedalen . . . Sökord: Grundskola, gymnasieutbildning, Klass, Likvärdig skola, socioekonomiska skilllnader
  other
 • "Globalt lärande – tänk först, handla sedan" fulltext
  Nordén, Birgitta : "VÄRLDAR av LIV" en utställning med Mattias Klum på Malmö Arena (2015)
  Föreläsningen "Global learning - tänk före, handla sedan" gavs av Birgitta Nordén den 21 september 2015 i samband med fotoutställningen "Världar av liv" med Mattias Klum på Malmö Arena (1 aug - 11 okt 2015).Birgitta Nordéns populärvetenskapliga presentation behandlar formellt, informellt och icke-formellt lärande kring miljö- och hållbarhetsfrågor i global-lokala kontexter utifrån min forskning och mina erfarenheter av lärande, undervisning och nätverksarbete i skolans värld - även utbyte genom ideellt miljö- och hållbarhetsengagemang bland lärare och skolungdomar (13-19 år).
  other

Search


Browse

My Account