MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Conferences, Podium Speeches and Seminars

DSpace Repository

Conferences, Podium Speeches and Seminars

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hållbarhet i globala och lokala klassrum.
  Nordén, Birgitta : En Akademisk Kvart. Film publicerad av Malmö Högskola & Malmö Stad (2016-05-16). Finns tillgänglig via: https://www.youtube.com/watch?v=5baKLv2OX6o (2016)
  Populärvetenskaplig föreläsning på Malmö Stadsbibliotek: En Akademisk Kvart. I samarbete mellan Malmö Stad och Malmö Högskola. Film tillgänglig från 16 maj 2016 på: https://www.youtube.com/watch?v=5baKLv2OX6o
  other
 • Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildning... fulltext fulltext
  Nordén, Birgitta; Avery, Helen 
  in NU;2016 : NU 2016. Nationell konferens om NÄTVERK OCH UTVECKLING [www.nu2016.se]. Konferensteman: Digitalisering - Delaktighet - Demokrati 
  ;18702 (2016)

  NU2016 (NÄTVERK OCH UTVECKLING). NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. 2016 är den femte NU-konferensen i ordningen. Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning,
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samver... fulltext fulltext
  Nordén, Birgitta 
  in NU;2016 : http://www.nu2016.se/app/attendee/default.asp?ProjectId=5953&PageId=39103 NU2016: Samverkan mellan högskolan och samhället 
  BT;18420 (2016)

  NU2016: Nationell konferens om NÄTVERK OCH UTVECKLING [www.nu2016.se]. Konferensteman: Digitalisering - Delaktighet - DemokratiNU2016 (NÄTVERK OCH UTVECKLING). NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. 2016 är den femte NU-konferensen i ordningen. Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning,
 • "Globalt lärande – tänk först, handla sedan" fulltext
  Nordén, Birgitta : "VÄRLDAR av LIV" en utställning med Mattias Klum på Malmö Arena (2015)
  Föreläsningen "Global learning - tänk före, handla sedan" gavs av Birgitta Nordén den 21 september 2015 i samband med fotoutställningen "Världar av liv" med Mattias Klum på Malmö Arena (1 aug - 11 okt 2015).Birgitta Nordéns populärvetenskapliga presentation behandlar formellt, informellt och icke-formellt lärande kring miljö- och hållbarhetsfrågor i global-lokala kontexter utifrån min forskning och mina erfarenheter av lärande, undervisning och nätverksarbete i skolans värld - även utbyte genom ideellt miljö- och hållbarhetsengagemang bland lärare och skolungdomar (13-19 år).
  other
 • Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge a...
  Jobér, Anna (2015)
  Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans? . Arrangör: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur . . Dag: 2/7 2015 20:00 - 21:00 . . Evenemangskategori: Seminarium . . Evenemangstyp: Samtal . . Ämnesområde: Utbildning . . Ämnesområde 2: Barn/ungdom . . Språk: Svenska . . Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 . . Platsbeskrivning: Foajén . . . Medverkan i Almedalen. Samtal om boken Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget tillsammans med Björn Linell, senior advisor Natur & Kultur. Se http://www.almedalsveckan.info/29625 Beskrivning av evenemanget : Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur eleverna lyckas. Hur kan lärare hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever i dagens segregerade skola? Utökad beskrivning av evenemanget: För tio år sedan var svensk skola, trots de problem som diskuterades då, en av de mest likvärdiga i världen. Resultaten i internationella skoljämförelser var mycket goda och skillnaderna mellan elevers och skolors resultat var mindre än i nästan alla andra länder. Det är inte bara resultatskillnaderna som nu ökat utan skolor med elever från en högre social klass rapporterar också att de har bättre resurser och lättare att rekrytera behöriga lärare. Ett alltmer segregerat skolsystem växer fram i dagens Sverige. Vad kan lärare göra för att motverka ökade skillnader och hur kan en undervisning som stöttar alla elever se ut? Hur kan kommunikation skapas mellan elever med olika kulturellt kapital? Studier visar att lärarna inte använder ordet klass när de pratar om eller med eleverna samtidigt som de uppenbart har olika förväntningar på elever med olika bakgrund. Lärande och framgång måste ses som något som kan tränas upp och inte som en inneboende egenskap hos eleven. . . Medverkande: Anna Jobér, fil dr i pedagogik och universitetslektor samt författare, Malmö Högskola. Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur. . . Kontaktperson 1: Lena Wennersten, enhetschef, Almedalsbiblioteket, 073-460 65 04, lena.wennersten@almedalsbiblioteket.se . . Kontaktperson 2: Annika Schildt, projektledare kommunikation, Natur & Kultur, 070-555 61 91, annika.schildt@nok.se . . Webb: http://www.almedalsbiblioteket.se , http://www.nok.se/almedalen . . . Sökord: Grundskola, gymnasieutbildning, Klass, Likvärdig skola, socioekonomiska skilllnader
  other

View more