Vad gör vi med hushållsarbetet, kamrater?

DSpace Repository

Vad gör vi med hushållsarbetet, kamrater?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Vad gör vi med hushållsarbetet, kamrater?
Author(s) Sangregorio, Inga-Lisa
Date 2007
Swedish abstract
Vilka likheter och skillnader finns mellan kvinnorörelsens tidigare bostadskamp jämfört med idag? Vad hände med det jämställda kollektivboendet och visionerna om ett annorlunda vardagsliv?
Publisher Malmö högskola, Studentcentrum
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;3
ISSN 0348-8365
Pages 41-48
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/7034 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics