Statens problematiska ansvar

DSpace Repository

Statens problematiska ansvar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Statens problematiska ansvar
Author(s) Eriksson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Kvinnorörelsen i Sverige har krävt en kriminalisering av mäns våld mot kvinnor i nära relationer och att staten tar ansvar för att skydda kvinnor från våld även i hemmet. Sedan 1970-talet har mäns våld mot kvinnor också alltmer kommit att omtalas som något som berör många och något som ”samhället” har ett ansvar för. Men vad betyder egentligen statens ansvarstagande?
Publisher Malmö högskola, Studentcentrum
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;1
ISSN 0348-8365
Pages 55-57
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/8138 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics