Educare

DSpace Repository

Educare

 

EDUCARE - Vetenskapliga skrifter är en sakkunniggranskad skriftserie som ges ut vid Lärande och Samhälle vid Malmö högskola sedan hösten 2005. Den samlar artiklar som speglar och artikulerar den mångfald av ämnen och forskningsinriktningar som finns vid lärarutbildningen i Malmö.

EDUCARE är också ett nationellt och nordiskt forum där nyare forskning, aktuella perspektiv på lärarutbildningens ämnen samt utvecklingsarbeten med ett teoretiskt fundament ges plats. EDUCARE vänder sig till forskare vid lärarutbildningar, studenter vid lärarutbildningar, intresserade lärare vid högskolor, universitet och i det allmänna skolväsendet samt utbildningsplanerare.

Mer information om EDUCARE

Collections in this community

Recent Submissions

  • Childhood, learning and didactics fulltext
    Bergman, Lotta; Ericsson, Ingegerd; Hartsmar, Nanny; Lang, Lena; Ljungberg, Caroline; Småberg, Thomas; Söderman, Johan : Lärande och samhälle, Malmö högskola 
    Educare;2 (2014)
    BOOK
  • Educare 2014:1 Artiklar fulltext
    Söderman, Johan; Bergman, Lotta; Ericsson, Ingegerd; Hartsmar, Nanny; Lang, Lena; Ljungberg, Caroline; Småberg, Thomas : Lärande och Samhälle, Malmö högskola 
    Educare;1 (2014)
    BOOK
  • Educare 2013:2 : Samhällsfrågor i skolans matematik- och NOundervisning fulltext
    Bergman, Lotta : Lärande och Samhälle, Malmö högskola 
    Educare;2 (2013)
    BOOK
  • Matematikprestationer och elever med dövhet eller hörselnedsättning fulltext
    Foisack, Elsa; Pagliaro, Claudia M.; Kelly, Ronald R. 
    Journal article in Educare;1 : Lärande och samhälle, Malmö högskola 
    Educare;1 (2013)
    peer-reviewed
    scientific
    ARTICLE
  • Educare 2013:1 Artiklar fulltext
    Bergman, Lotta; Ericsson, Ingegerd : Lärande och Samhälle, Malmö högskola 
    Educare;1 (2013)
    BOOK

View more