Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

DSpace Repository

Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska
Author(s) Boström, Henrik ; Claeson, Cecilia
Date 2009
Swedish abstract
Vår läromedelsanalys syftar till att utröna i vilken utsträckning kreativitet förekommer i skriftliga uppgifter i tre läromedel i tyska. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ analys utifrån variablerna; styrning, arbetsform och variation. Vi utgick ifrån teoretiska resonemang kring kreativitet och kursplanen 2000 samt Lpf94, vilka förespråkar såväl kreativitet som interaktion men också varierande arbetsformer. Resultatet utifrån läromedelsanalysen av läromedlen, Deutsch Optimal 1, Lieber Deutsch 3 och Meine Welt neu, visar att majoriteten av de skriftliga övningarna är starkt styrda och att det sällan ges utrymme för kreativitet. Läromedel ska fungera som hjälpmedel för att eleverna ska uppnå de mål som ställs upp i styrdokumenten, vilket vi menar att de undersökta läromedlen inte gör.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) interaktion
kreativitet
läromedelsanalys
skriftliga uppgifter
tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8433 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics