Vad kan "återkomsten av det materiella" göra för feministisk pedagogik?

DSpace Repository

Vad kan "återkomsten av det materiella" göra för feministisk pedagogik?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Vad kan "återkomsten av det materiella" göra för feministisk pedagogik?
Author(s) Lenz Taguchi, Hillevi
Date 2009
Swedish abstract
Hur kan kroppen och det fysiska hjälpa oss lärare att arbeta transdisciplinärt? Vad har mellanrummen för betydelse och hur kan de stimulera oss feministiska pedagoger att utveckla ett språk som bättre förmår att beskriva relationen mellan oss människor och den materiella värld vi lever i?
Publisher Malmö högskola, Studentcentrum
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;1
ISSN 0348-8365
Pages 83-86
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/9598 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics