Att mäta en klass

Show simple item record

Full item record

dc.contributor.author Fundberg, Annette
dc.date.accessioned 2010-02-25T09:36:55Z
dc.date.available 2010-02-25T09:36:55Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9842
dc.description Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera hur nationella prov för åk 3 framställs och legitimeras i den offentliga debatten samt i en skolkontext. Jag vill vidare problematisera hur kunskap produceras och makt utövas på en mer generell nivå i skolan. Materialet till denna studie består av skriftliga källor så som forskningsrapporter och tidningsartiklar, kvalitativa intervjuer med lärare samt en observation och ett samtal med elever i åk 3. Materialet granskas med hjälp av genealogi och Michel Foucaults teorier kring makt, disciplinering och normalitet. I den offentliga debatten finns ett gemensamt förgivet tagande att proven på olika sätt kan förbättra skolan. Kritiker hävdar att detta är neo-liberala tankar som inte grundar sig på forskning. Lärarna är i stor omfattning positiv till proven och har förhoppningar att provresultaten skall ge dem ökade resurser. Proven kan tolkas som en metod för utövande av makt och disciplinering i skolan med hjälp av elevers och lärares strävan efter normalitet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject disciplinering en
dc.subject Foucault en
dc.subject genealogi en
dc.subject kunskap en
dc.subject lärare en
dc.subject makt en
dc.subject nationella prov en
dc.subject neo-liberal en
dc.subject normalitet en
dc.subject åk 3 en
dc.title Att mäta en klass en
dc.type D en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text

Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics