Individ och social kontext: hypoteser kring psykisk ohälsa i ett segregerat område

DSpace Repository

Individ och social kontext: hypoteser kring psykisk ohälsa i ett segregerat område

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Individ och social kontext: hypoteser kring psykisk ohälsa i ett segregerat område
Author(s) Carlbom, Aje
Date 2008
Editor(s) Östman, Margareta
Swedish abstract
Diskussion om individualistiska respektive kollektivistiska strategier att hantera och förstå psykisk ohälsa.
Link http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/6081/1/Migration_till_tryck.pdf (external link to publication)
Publisher Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Host/Issue Migration och psykisk ohälsa
Series/Issue FoU-rapport;3
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-213-2
Pages 165-207
Language swe (iso)
Subject(s) individualism
collectivism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10000 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...10000 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics