Lärares undervisning om den grafritande räknaren och elevernas faktiska användning

DSpace Repository

Lärares undervisning om den grafritande räknaren och elevernas faktiska användning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärares undervisning om den grafritande räknaren och elevernas faktiska användning
Author(s) Casspe Nyman, Helena ; Thomsen, Martina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att undersöka hur lärare undervisar i den grafritande räknarens funktioner och hur eleverna faktiskt använder den. Detta har undersökts genom att låta lärare och deras elever besvara enkätformulär. Resultatet visar att eleverna använder räknaren som deras lärare instruerar dem att göra. Lärarens attityd till räknaren påverkar också eleverna att använda den på det sätt som läraren antyder att den borde användas. Denna undersökning knyter samman den tidigare forskning som gjorts kring, å ena sidan, hur räknaren används av eleverna och, å andra sidan, hur lärare undervisar om dess funktioner. Arbetet vilar på den sociokulturella teorin om medierande redskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Grafritande räknare
Gymnasisal utbildning
Didaktiska kontraktet
Matematik
Medierande redskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/10023 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics