Bedömning som formar - Om formativ bedömning i dagens klassrum

DSpace Repository

Bedömning som formar - Om formativ bedömning i dagens klassrum

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bedömning som formar - Om formativ bedömning i dagens klassrum
Author(s) Garatea, Dagny
Date 2010
Swedish abstract
Denna undersökning syftar till att synliggöra arbetet med formativ bedömning, d.v.s. de bedömningsformer som används för att främja elevers utveckling och lärande. Det empiriska materialet utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra lärare som arbetar med formativ bedömning på en gymnasieskola i Malmö. Studien visade att pedagogerna utgick utifrån samma kunskapssyn och ansåg att undervisning och bedömning bör främja utvecklingen av förmågor. De ansåg dock att många av dagens lärare fortfarande fokuserar på fakta samt att bedömningen oftast styrs av att enbart sätta betyg. Studien visade också att samsynen lärare emellan kan ha en avgörande roll när det gäller arbetet med formativ bedömning eftersom detta underlättar kommunikationen med eleverna. Resultaten tyder även på att lärare som arbetar med denna typ av bedömning saknar metoder för betygsättning som, i likhet med bedömningen, sätter elevers utveckling i fokus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) formativ bedömning
bedömning
betygsättning
metakognition
självutvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10046 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics