Natthärbärget - en studie av ett skolteaterprojekt

DSpace Repository

Natthärbärget - en studie av ett skolteaterprojekt

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Natthärbärget - en studie av ett skolteaterprojekt
Author(s) Sandell, Marie-Louise
Date 2008
Swedish abstract
Natthärbärget – en studie av ett skolteaterprojekt. Avsikten med denna studie är att bidra till diskussionen om vilka upplevelser eleverna kan få, och vilka färdigheter de tillägnar sig, genom att delta i ett skolteaterprojekt. Jag valde att kombinera en kvantitativ studie med en kvalitativ, enkät och enskilda samtal, eftersom jag dels ville fånga ”insidan” av elevernas upplevelser och erfarenheter och dels ville undersöka hur gruppen som sådan reagerade under processen. Ett skolteaterprojekt upplevs av den enskilda eleven som krävande eftersom han/hon går igenom olika faser och barriärer. Samtidigt ger denna process många nya insikter och kunskaper hos dem. Ett skolteaterprojekt kan skapa sammanhållning i en grupp och leda till ny förståelse hos den enskilda individen. Inlevelsen i hur människor i andra tider eller under andra omständigheter har levt kan öka under arbetets gång, vilket motsvarar läroplanens intentioner. De färdigheter som eleverna kan utveckla under arbetets gång stämmer väl överens med de förmågor som vanligtvis tränas inom skådespelarutbildningen; rösten och talet, rörelserna, känslorna och fantasin.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) pedagogiskt drama
Stanislavskij
pjäsval
process
scenisk gestaltning
skolteaterprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/10078 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics