Inlärningsstilar - fokus i lärares undervisning?

DSpace Repository

Inlärningsstilar - fokus i lärares undervisning?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Inlärningsstilar - fokus i lärares undervisning?
Author(s) Lundgren, Liliana
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på lärarnas uppfattning om sin undervisning, samt om undervisningen bedrivs med hänsyn till elevers inlärningsstilar. I mitt arbete har jag använt kvalitativa intervjuer som ger djupa beskrivningar av den intervjuandes värld. Intervjuerna består av två huvudfrågor, som beroende på svar, skulle leda till eventuella följdfrågor, valda i förskott för att täcka alla områden som jag hade intresse för. Resultatet pekar på alla lärare bedriver undervisningen med hänsyn till elevers inlärningsstilar, men de gör inte detta utifrån inhämtat kunskap om teorier om inlärningsstilar, utan utifrån erfarenhet, känsla och intuition.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) inlärningsstilar
multipla intelligenser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10081 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics