På spaning efter det ursprung som flytt

DSpace Repository

På spaning efter det ursprung som flytt

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title På spaning efter det ursprung som flytt
Author(s) Beausang Rostoványi, Elisabeth
Date 2010
English abstract
This study is to a large extent an explorative search for representations of gender and ethnicity as expressed in teaching books concerning prehistory in compulsory school. The age level is 14-15 and the focus is specially prehistory and the representations of gender and ethnicity. The departure is a discussion of human’s origins as presented in a variety of foremost Swedish writing in popular science regarding issues related to genus and ethnicity. The school and course curriculum is very clear in its guidelines concerning gender and ethnicity which calls for a complete avoidance of stereotype thinking and/or valuation of any person based in belonging to a certain gender or ethnicity.
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att analysera hur begreppen genus och etnicitet representeras i läroböcker för grundskoleelever i svensk grundskola. Fokus ligger på åldersgruppen 14-15 år och inriktningen gäller särskilt förhistoria och hur begreppen genus och etnicitet kommer till uttryck både vad gäller text som bild. En jämförelse och utgångspunkt i denna analys är diskussionen om människans ursprung så som den beskrivs i framförallt svensk populärvetenskap samt hur denna diskussion relaterar till genus- och etnicitetsbegreppen. Anledningen till att det är av särskild vikt att diskutera och analysera dessa begrepp är på grund av att den svenska skolans styrdokument är mycket tydliga i sina rekommendationer att implementera dessa båda begrepp för att på så sätt undvika polariseringar och värderingar av personer utifrån t.ex. kön eller härkomst.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Etnicity and gender
textbook reaserch
Handle http://hdl.handle.net/2043/10118 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics