Kan Motiverande samtal användas inom tandvården? En litteraturstudie.

DSpace Repository

Kan Motiverande samtal användas inom tandvården? En litteraturstudie.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Kan Motiverande samtal användas inom tandvården? En litteraturstudie.
Author(s) Karlsson, Maja ; Koren, Anamarija
Date 2009
Swedish abstract
Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en utbredd metod som används vid exempelvis drogberoende, viktminskning och diabetes för att uppnå varaktiga beteendeförändringar. Sådana här beteendeförändringar är önskvärda även inom tandvården, och syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka om motiverande samtal kan användas inom vårt område. Sökning i databaserna PubMed, PsycINFO via CSA och Cochrane library resulterade i sex relevanta artiklar: tre av dessa redogjorde för kariesprevention hos små barn, två behandlade rökavvänjning och en av artiklarna studerade tandvårdsutnyttjande. Analys av artiklarna indikerar att MI kan ha en ökad kariespreventiv effekt jämfört med traditionell munhälsoinformation, men angående metodens effekt på rökavvänjning och tandvårdsutnyttjande kan dock inga slutsatser dras. Vår litteraturstudie visar en tendens mot att MI kan fungera bättre än traditionell munhälsoinformation men fler studier behövs inom ämnet oral hälsa.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject(s) motivational interviewing
motiverande samtal
tandvård
Handle http://hdl.handle.net/2043/10124 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics