Hur väljer lärarna läroböcker i religionskunskap

DSpace Repository

Hur väljer lärarna läroböcker i religionskunskap

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur väljer lärarna läroböcker i religionskunskap
Author(s) Gultekin, Remziye ; Persson, Lena
Date 2010
Swedish abstract
Läroböcker i religionskunskap har varit omdiskuterat därför att informationen ofta kan upplevas som inaktuell. Syftet med vårt examensarbete är därför att se hur några lärare väljer läroböcker i ämnet religionskunskap. Vidare kommer vi att ta reda på elevernas inställning till religionskunskapsämnet. Vi kommer att göra kvalitativa intervjuer med lärare och elever från två olika skolor, för att kunna uppnå vårt syfte. Resultatet av vår undersökning visar att resurserna inte är tillräckliga på skolorna och att religionskunskapsböcker dessvärre inte prioriteras. Lärarna förlitar sig på innehållet i läroböckerna och det slarvas med granskandet. Elevernas inställning till religionskunskap är varierande, men majoriteten är relativt nöjda.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject(s) läroböcker
läromedel
granskning
religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/10132 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics