Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study.

DSpace Repository

Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study.
Author(s) Andersson, Eva
Date 2010
Swedish abstract
I min studie har jag valt att tolka fyra ungdomars upplevelser om vad de anser om hur föräldrars attityder och engagemang påverkar ungdomars motivation till skolarbete. Faktorerna som ungdomarna ansåg påverkade dem mest för att de skulle klara sina studieresultat var trygghet och kärlek. Studien visar att både brist och överflöd på bekräftelse och beröm kan sporra till bättre studieresultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Motivation
Förädraroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/10140 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics