Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den?

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den?
Author(s) Iebo, Fidan
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att göra en jämförelse av svenska för invandrare (sfi) i två kommuner, en liten kommun och en medelstor kommun. Samt undersöka sfistuderandes erfarenheter, behov och berättelser om önskemål av studie- och yrkesvägledning. Undersökningen bygger på en kvalitativ intervjustudie med fem respondenter. Respondenterna är två sfi-studerande med utländsk bakgrund som studerar på vuxenutbildningen, två rektorer och en studie- och yrkesvägledare. De teorier som i första hand har används finns inom sociologiska forskningsfält som förklarar varför människor handlar på en viss sätt och hur behoven styr individens beteende. Andra teoretiska perspektiv som används berör arbetets mening för individen samt karriärteorier som förklarar varför människor hamnar i olika valsituationer och vad är det som påverkar det. Resultaten visar att respondenterna har olika erfarenheter av studie- och yrkesvägledning. Dessutom har respondenterna uttryckt sitt behov och sin önskan av att få kontinuerlig studie- och yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare. Resultaten visar även tydliga olikheter vad det gäller den ekonomiska resurser och prioriteringar mellan kommunerna, det finns till och med likheter gällande uppfattningen om betydelse utav studie- och yrkesvägledning på sfi för studiemotivation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Invandrae, sfi-studerande, styrdokument, studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10152 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics